Zápis z jednání výboru SVJ č. 17/2019 Datum: 22. 10. 2019

Zápis z jednání výboru 17_2019 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 17/2019

Datum: 22. 10. 2019

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Dagmar Nováková,Miroslav Mach

Omluveni:

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

 1. Dne 22. 10. 2019 došlo v celém bloku 1504 – 1514 k výpadku čipového systému otevírání dveří. Závada byla opravena a po dohodě s ostatními SVJ uvažujeme o zakoupení náhradní základní desky k ovládání systému.

 2. Výborem byla schválena instalace nových trnů proti usedání holubů na parapety ve sklepích v 5 a 9 patře, včetně očištění parapetů.

 3. Bylo provedeno čištění kanalizace ležící pod celým blokem z důvodu havárie mezi vchody 1511 a 1512.

 4. Dne 21. 10. proběhlo jednání zástupců všech tří SVJ (1504 – 1514), týkající se zadání podmínek pro výběrové řízení na zhotovitele stavební zakázky „oprava jižních vstupů“.

5. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 5. 11. 2019 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 16/2019 Datum: 8. 10. 2019

Zápis z jednání výboru 16_2019 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 16/2019

Datum: 8. 10. 2019

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Dagmar Nováková,Miroslav Mach

za kontrolní komisi Lenka Karbanová

za správní firmu Rostislav Korbel

Omluveni:

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

 1. Dne 20.11. 2019 bude shromáždění vlastníků bytových jednotek. Pozvánka s pokyny k účasti bude v předepsaném termínu vhozena do poštovních schránek.

 1. Ve dnech 9.- 13. prosince bude probíhat výměna vodoměrů.

 2. Připravují se pravidla k osazování rolet a žaluzií do oken a balkonových dveří.

 3. Připravuje se plán oprav pro další období.

 4. Výbor odsouhlasil pořízení držáků na letáky.

 6. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 22.10. 2019 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 15/2019 Datum: 24. 9. 2019

Zápis z jednání výboru 15_2019 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 15/2019

Datum: 24. 9. 2019

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Dagmar Nováková

Omluveni: Miroslav Mach

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

 1. Byly opraveny dveře na jižní straně ve vchodu 1513.

 2. Dne 22. 10. 2019 bude přistaven velkoobjemový kontejner. Vyzýváme vás tedy k vyklizení věcí ze společných prostor. Pokud si věci ze společných prostor nevyklidíte, necháme je odvézt a náklady na odvoz budou rozděleny mezi vlastníky bytů, u kterých jsme věci ve společných prostorách zdokumentovali.

 3. Žádáme kuřáky, aby nevyhazovali nedopalky z oken a balkonů ani z bytů, ani z chodeb. Dochází k poškozování nových nátěrů na stříškách nad vchody, neuvěřitelnému naplnění prostorů pod železnými rohožkami a na trávě u domů. Navíc kouření z oken a balkonů obtěžuje nekuřáky v okolí bydlících. Kuřme doma a nedopalky házejme do vlastního odpadkového koše. Kouření ve společných prostorách je zakázáno.

4. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 8. 10. 2019 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková