Velkoobjemové kontejnery na objemný odpad ve 2. pololetí 2020

Velkoobjemové kontejnery na objemný odpad ve 2. pololetí 2020 v PDF otevřete po kliknutí sem

Velkoobjemové kontejnery na objemný odpad ve 2. pololetí 2020

Do kontejneru lze odložit: nábytek, sportovní náčiní, koberce, podlahové PVC, umyvadla, záchodové mísy
Do kontejneru nepatří: směsný komunální odpad, nebezpečný odpad, bioodpad, elektrozařízení, stavební suť, pneumatiky

VOK Křejpského 1514
Stanoviště velkoobjemového kontejneru na objemný odpad Křejpského 1514
Termíny přistavení ve 2. pololetí 2020: 8. 7., 10. 8., 8. 9., 26. 10., 3. 12.
Čas přistavení je jednotný: 15:00–19:00

VOK Šalounova 1939
Stanoviště velkoobjemového kontejneru na objemný odpad Šalounova 1939
Termíny přistavení ve 2. pololetí 2020: 27. 7., 30. 9., 11. 11.
Čas přistavení je jednotný: 15:00–19:00

 

Zápis z jednání výboru SVJ č. 8/2020 Datum: 2. 6. 2020

Zápis z jednání výboru 8_2020 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 08/2020

 

Datum: 2. 6. 2020

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Dagmar Nováková,

Miroslav Mach

Program:

  1. Byla podepsána smlouva s firmou Profitherm na vypracování projektové dokumentace pro hydraulické vyvážení otopné soustavy a následné dodávky a montáže.

  2. Výbor zadá poptávku ohledně cenové nabídky na čištění a dezinfekci odvětrávání ve stoupačkách.

  3. Dne 2. 6. 2020 proběhla společná schůze celého bytového bloku ohledně výběrového řízení na opravy jižních vstupů.

4. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 16. 6. 2020 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková