Zápis z jednání výboru SVJ č. 12/2020 Datum: 1. 9. 2020

Zápis z jednání výboru 12_2020 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 12/2020

Datum: 1. 9. 2020

Přítomni: D. Čihák, J. Bouček, D.Nováková, M. Mach

Program:

  1. Stále pokračuje, pro různé technické problémy, práce topenářů v suterénu.

  2. Firma Korbel s.r.o.oznámila dodání nabídek na opravu vstupních portálů a pro výběr proběhne společné setkání všech tří SVJ v našem bytovém bloku.

  1. Probíhá instalace optických rozvodů elektronických komunikací a práce s tím spojené.

4. Faktury, korespondence, nabídky a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 15.9. 2020 v 19 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 11/2020 Datum: 18. 8. 2020

Zápis z jednání výboru 11_2020 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 11/2020

Datum: 18. 8. 2020

Přítomni: D. Čihák, J. Bouček, D.Nováková, M. Mach

Program:

  1. Proběhla kontrola patních vodoměrů 1512 – 1514.Byly zjištěny rozdíly odečtu v 1513 a 1512 oproti náměru na vodoměrech v bytech. Firmě Korbel s.r.o. Byla předána žádost o provedení reklamace těchto dvou vodoměrů.

  2. Ve všech našich objektech bude provedena pravidelná elektrorevize.

  3. Ve vývěsných skříňkách byly aktualizovány „Důležité provozní informace“.

  4. Od září budou pravidelné schůze výboru SVJ od 19 hodin.

5. Faktury, korespondence, nabídky a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 1.9. 2020 v 19 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 10/2020 Datum: 30. 6. 2020

Zápis z jednání výboru 10_2020 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 10/2020

 

Datum: 30. 6. 2020

Přítomni: D. Čihák, J. Bouček, D.Nováková, M. Mach

za správní firmu R. Korbel

Program:

  1. V období července a srpna nebudou pravidelné schůze výboru SVJ.

  2. Nájemce nebytových prostor v suterénu žádáme, aby byli přítomni sváření nebo pověřili někoho z rodiny nebo známých.

3. Faktury, korespondence a další provozní záležitosti

Přejeme všem krásné a bezpečné prožití prázdnin i dovolených.

Příští schůze výboru: bude včas oznámeno datum

Zapsala: Dagmar Nováková