Zápis z jednání výboru SVJ č. 13/2020 Datum: 15. 9. 2020

Zápis z jednání výboru 13_2020 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 13/2020

Datum: 15. 9. 2020

Přítomni: D. Čihák, D. Nováková, M. Mach

za kontrolní komisi: H. Kubátová, L. Karbanová

Omluven: J. Bouček

Program:

  1. Stále pokračuje práce topenářů firmy PROFITHERM v suterénu.

  2. Firma Korbel Facility s.r.o. oznámila dodání nabídek na opravu vstupních portálů. Otevírání nabídek proběhlo dne 14. 9. 2020 za účasti všech tří SVJ. Nejvýhodnější nabídku podala firma Geopolis s.r.o.

  3. Probíhá instalace optických rozvodů společnosti CETIN a práce s tím spojené.

  4. Na vývěsky a vstupní dveře bylo vyvěšeno oznámení firmy Profitherm ohledně termínů výměny termostatických ventilů a regulačních šroubení na radiátorech.

  1. Faktury, korespondence, nabídky a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 29. 9. 2020 v 19 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková