Zápis z jednání výboru SVJ č. 15/2018 Datum: 28.8.2018

Zápis z jednání výboru 15_2018 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 15/2016

Datum: 28. 8. 2018

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Miroslav Mach, Dagmar Nováková

za kontrolní komisi Lenka Karbanová

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

  1. Probíhá kontrola a seřízení osvětlení ve všech společných prostorách.

  2. Od Policie České republiky (Obvodní ředitelství Policie Praha IV) výbor obdržel žádost o předání kamerového záznamu ohledně pokusu o vloupání do bytu v č.p. 1512. Výbor žádosti vyhověl a kamerový záznam Policii ČR předal.

  3. Proběhlo mytí oken na chodbách ve všech patrech, včetně přízemních okének.

  4. Pražská správa sociálního zabezpečení prováděla kontrolu plnění povinností SVJ. Kontrola proběhla a byla ukončena dne 23. 8. 2018 s tím, že nebyly shledány žádné závady.
  1. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti

Příští schůze výboru: 11. 9. 2018 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Napsat komentář