Zápis z jednání výboru SVJ č. 3/2019 Datum: 5.2.2019

Zápis z jednání výboru 3_2019 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. O3/2019

Datum: 5.2.2019

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Miroslav Mach, Dagmar Nováková

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

1. J.Brzák předal výboru plán rekonstrukce koupelny a WC, která bude prováděna od 6. 5. 2019 cca tři týdny. Výbor souhlasí s realizací.

2. Výbor řešil další neoprávněnou manipulaci s kamerou ve výtahu v 1513. S přestupcem bude jednáno, protože kamera byla i poškozena a vlastně se jedná o vandalství.

3. Předseda D.Čihák a p.Voborník provedli kontrolu schopnosti provozu dešťových svodů včetně revizních otvorů a navrhli potřebné opravy.

4. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 19.2. 2019 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Napsat komentář