Zápis z jednání výboru SVJ č. 8/2019 Datum: 16. 4. 2019

Zápis z jednání výboru 8_2019 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 08/2019

Datum: 16. 4. 2019

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Miroslav Mach, Dagmar Nováková

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

  1. Výbor obdržel kompletní stavební povolení k opravě vstupů 1504 – 1514. Stavba povolena 19. 3. 2019.

  2. 5. 4. došlo ke schůzce s majitelkou zahradnické firmy která bude pečovat o zeleň okolo domů a byla podepsána smlouva.

  3. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 14. 5. 2018 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Napsat komentář