Zápis z jednání výboru SVJ č. 14/2019 Datum: 10. 9. 2019

Zápis z jednání výboru 14_2019 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 14/2019

 

Datum: 10. 9. 2019

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Miroslav Mach, Dagmar Nováková

za kontrolní komisi Lenka Karbanová a Hana Kubátová

Omluveni:

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

  1. Termín shromáždění SVJ bude oznámen v předepsaném termínu.

  2. Proběhne kontrola faktur za rok 2019 .

  3. Výbor SVJ bude kontrolovat 14. a 15. září stav všech společných prostor.

5. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 24. 9. 2019 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Napsat komentář