Zápis z jednání výboru SVJ č. 6/2020 Datum: 17. 3. 2020

Zápis z jednání výboru 6_2020 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 06/2020

Datum: 17. 3. 2020

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Dagmar Nováková,

Lenka Karbanová

Omluveni: Miroslav Mach

Program:

  1. Výbor bere na vědomí a souhlasí s vyúčtováním služeb za rok 2019, které bude doručeno vlastníkům.

  2. Výbor se zabýval spotřebou studené vody v období 2015-2019 v souvislosti s rozdíly v náměru na patních vodoměrech a náměry na bytových vodoměrech. Výbor bude požadovat kontrolní dálkový odečet bytových vodoměrů a odečet patních vodoměrů v jednotném termínu v polovině roku 2020, pro případnou možnost reklamace patních vodoměrů.

3. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 31. 3. 2020 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Napsat komentář