Archiv rubriky: 2016

Zápis z jednání výboru SVJ č. 02/2016 Datum: 19.1. 2016

Zápis z jednání výboru 02_2016

Zápis z jednání výboru SVJ č. 02/2016
Datum: 19.1. 2016
Přítomni: Dalibor Čihák, Josef Brzák, Lenka Karbanová, Jiří Bouček
Dagmar Nováková, Stanislava Kazdová za kontrolní komisi
Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny
Program:
1. Nový majitel Karel Klinovský z vchodu 1513/15 bude rekonstruovat jádro, přinese podklady.
2. Majitelka 1512/17 začala rekonstrukci, která bude trvat cca do půlky února.
3. Proběhl odečet spotřeby teplé vody a topení. Náhradní termín mají byty: 1514/27, 1513/18,1513/22 a 1512/10.
4. Výbor SVJ z technických důvodů nesouhlasí s odstraněním tělesa ústředního topení v kuchyni bytu 1513/30.
5. Byl zakoupen inertní ekologický posypový materiál na schodiště vchodů našeho SVJ na jižní straně.
Příští schůze výboru: 2.2.2016 v 18 hodin
Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 01/2016 Datum: 5.1. 2016

Zápis z jednání výboru 01_2016

Zápis z jednání výboru SVJ č. 01/2016
Datum: 5.1. 2016
Přítomni: Dalibor Čihák, Josef Brzák, Lenka Karbanová, Jiří Bouček
Dagmar Nováková, Miloslava Smoláková za kontrolní komisi
Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny
Program:
1. Pan Jan Smrčka 1514/31 ( nový majitel po paní Musilové) nemá klíč od suterénu.
Bude mu předán.
2. Pan Petr Lipnický zaplatil za náhradní čip. Navrhl výboru umístění pingpongového stolu
do prostor sušárny, která není téměř využívaná. Stůl po složení nebude funkčnosti
sušárny bránit .Vzhledem k již dříve projevenému zájmu obyvatel výbor souhlasí.
Jiří Bouček je pověřen koordinací umístění stolu a stanovením pravidel užívání.
3. Jiří Bouček zjistí na internetu cenu a prodejce speciální ekologické směsi na namrzlé
schody před jižním vchodem.
Na vchody 1512 – 1513-1514 bude umístěno varování před námrazou a výzvou
přiměřenému a opatrnému pohybu, zvláště na schodech.
4. Lenka Karbanová bude koordinovat práce na zeleni okolo domů, včetně živého plotu.
5. Na vchodové dveře bylo vyvěšeno a do poštovních schránek vloženo oznámení o
datu a času odečtu bytových vodoměrů a rozdělovačů topných nákladů
instalovaných na topných tělesech. Žádáme všechny, aby v každém bytě v uvedeném
termínu byl umožněn přístup k měřidlům.
Příští schůze výboru: 19.1 .2016 v 18 hodin
Zapsala: Dagmar Nováková