Archiv autora: administrator

Mach Miroslav, Křejpského 1514/17, byt číslo 5

Zápis z jednání výboru SVJ č. 7/2020 Datum: 19. 5. 2020

Zápis z jednání výboru 7_2020 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 07/2020

 Datum:              19. 5. 2020

Přítomni:           Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Dagmar Nováková, Miroslav Mach                                                                

Omluveni:    

                                                          

Program:

 1. Dne 19. 5. proběhla s firmou Profitherm prohlídka stávajícího stavu rozvodů ústředního topení pro zpracování projektové dokumentace na vyregulování vytápění.
 2. Výbor obdržel nabídku na dezinsekci a dezinfekci domu ozonem. Pro budoucí využití bude uložena na výboru.
 3. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

 

  

   Příští schůze výboru:  2. 6. 2020 v 17:30 hodin

   Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 6/2020 Datum: 17. 3. 2020

Zápis z jednání výboru 6_2020 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 06/2020

Datum: 17. 3. 2020

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Dagmar Nováková,

Lenka Karbanová

Omluveni: Miroslav Mach

Program:

 1. Výbor bere na vědomí a souhlasí s vyúčtováním služeb za rok 2019, které bude doručeno vlastníkům.

 2. Výbor se zabýval spotřebou studené vody v období 2015-2019 v souvislosti s rozdíly v náměru na patních vodoměrech a náměry na bytových vodoměrech. Výbor bude požadovat kontrolní dálkový odečet bytových vodoměrů a odečet patních vodoměrů v jednotném termínu v polovině roku 2020, pro případnou možnost reklamace patních vodoměrů.

3. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 31. 3. 2020 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 5/2020 Datum: 3. 3. 2020

Zápis z jednání výboru 5_2020 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 05/2020

Datum: 3. 3. 2020

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Dagmar Nováková, Miroslav Mach

Omluveni:

Program:

 1. Výbor bere na vědomí rekonstrukci bytu č. 9 ve vchodu 1512 v termínu od 12. března do cca 10. května 2020.

 2. Výbor projednal a schválil bezplatné napojení domu na vysokorychlostní optický internet od firmy CETIN ve spolupráci se společností TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.

 3. Výbor souhlasí s návrhem rozpočtu na opravu prostor v suterénu č.p. 1514 (po výměníku – tzv. úklidová místnost).

4. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 17. 3. 2020 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

KORONAVIRUS – Krizové linky pro seniory

Krizové linky pro seniory v PDF

Vážení sousedé!
Většina z vás pravděpodobně tyto informace nepotřebuje, možná ale víte o někom, komu by se hodily.
Krizové linky pro seniory:

800 200 007 Elpida
840 111 122 Senior Point a Společně
800 157 157 Život 90

Webová stránka dobrovolníků, napište si o pomoc!
www.pomocdodomu.cz

Obecné informace o epidemii:
www.okoronaviru.cz

Praktické informace
www.karantena.eu

Ministerstvo zdravotnictví:
https://koronavirus.mzcr.cz/

Jak víte, nejlepší a v podstatě jediný způsob, jak zabránit
masovému rozšíření infekce, je omezení kontaktů s ostatními
lidmi, tedy nechodit ani do obchodů.
Jestliže patříte mezi starší či nemocné osoby ohrožené infekcí a
potřebujete pomoc s nákupy, venčením psů, dovozem léků atd.,
obraťte se na nás, vaše sousedy.

Náš telefon:
Přejeme všem pevné zdraví a trpělivost!
Vaši sousedé

NABÍDKA OBĚDŮ s prodlouženou trvanlivostí 10 dní

NABÍDKA OBĚDŮ s prodlouženou trvanlivostí 10 dní v PDF

Nabídka obědů od Ekolandia v PDF

NABÍDKA OBĚDŮ s prodlouženou trvanlivostí 10 dní

Vzhledem k mimořádné situaci si Vám dovolujeme zprostředkovat nabídku obědů s prodlouženou trvanlivostí, kterou mohou využít senioři nebo maminky s dětmi.

Objednávky na: Michaela Kuprová, EKOLANDIA s.r.o. tel. 773 070 546, e-mail:
michaela.kuprova@ekolandia.cz

Objednávky na následující den se přijímají vždy do 10.00 hod. na výše uvedených kontaktech.

Výdejní místo ZŠ Pošepného – nákladová rampa (Pošepného náměstí
2022, Praha 4).

Výdejní čas 11.00 – 12:00

Trvanlivost obědů je 10 dní

Platba pouze v hotovosti na místě výdeje

Cena celé porce 75,-Kč (bez polévky) cca 400 (cena pro žáky ZŠ Pošepného zůstává stejná jako doposud pozn. bez polévky)

Objednávky nad 300,-Kč zdarma rozvoz PRAHA

KORONAVIRUS – informace pro seniory v souvislosti s krizovou situací

KORONAVIRUS – informace pro seniory v souvislosti s krizovou situací v PDF

INFORMACE PRO SENIORY V SOUVISLOSTI S KRIZOVOU SITUACÍ

Potřebujete ve stávající krizové situaci pomoci s donáškou nákupu, docházkou pro léky či s venčením psů? Obracejte se, prosím, na bezplatnou non-stop linku 800 160 166.
Linka je určena pro osamělé seniory nad 65 let, volat na ni mohou ale i ostatní, kteří chtějí upozornit na osamoceného seniora, který potřebuje pomoc. Na lince budete moci požádat o pomoc s nákupy, s vyzvednutím léků atd. a koordinační tým Vás následně propojí s některým z přihlášených dobrovolníků.
Linka je informační: senioři na ní získají informace, rady a doporučení ohledně mimořádných opatření.
Linka je spojena s centrem pomoci seniorům: díky spolupráci se soukromými firmami je možné zde objednat balíčky potravin nebo hygienických potřeb a díky propojení na poskytovatele sociálních služeb a databázi dobrovolníků je možné zprostředkovat potřebnou pomoc a podporu.
Linka je určena i pro veřejnost: kdokoli může zde upozornit na seniory ve svém okolí, kteří by mohli potřebovat pomoc.
Linka je k dispozici také všem, kteří by se jako dobrovolníci chtěli do centra zapojit. V týmu, který potřebným seniorům pomoc zajišťuje, s Magistrátem hl. m. Prahy a organizací Život 90 spolupracují také Český červený kříž, skauti, hasiči, soukromí obchodníci jako rohlík.cz nebo košík.cz a další. Děkujeme
V případě, že je linka obsazená, můžete využít telefonickou konzultaci lince Senior telefon 800 157 157. Tato linka je dostupná nonstop, anonymní a bezplatná. Více informací naleznete na www.zivot90.cz.

Zápis z jednání výboru SVJ č. 4/2020 Datum: 18. 2. 2020

Zápis z jednání výboru 4_2020 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 04/2020

Datum: 18. 2. 2020

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Dagmar Nováková, Miroslav Mach

Omluveni:

Program:

 1. Výbor obdržel dopis s vyúčtováním zdravotního pojištění od VZP za minulý rok.

 2. Na žádost některých vlastníků a uživatelů bytových jednotek z Křejpského 1512-1514 výbor projednal a schválil odblokování zarážky u dveří na severní straně. Jelikož někteří vlastníci nebo uživatelé bytů neumí za sebou zavírat, dveře byly neustále otevřené, což umožňovalo vstup cizích osob.

 3. Výbor SVJ odsouhlasil cenu za čip ve výši 150 korun za jeden kus.

4. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 3. 3. 2020 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 3/2020 Datum: 4. 2. 2020

Zápis z jednání výboru 3_2020 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 03/2020

Datum: 4. 2. 2020

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Dagmar Nováková, Miroslav Mach

Omluveni:

Program:

 1. Výbor odsouhlasil cenovou nabídku na instalaci větracích mřížek a hydroizolací parapetů na východní straně č.p. 1514. Práce budou provedeny v nejbližší době pomocí horolezecké techniky firmou ARANUS.

 2. Valorizace ceny za pronájem nebytových prostor pro firmy ve výši +2,8% byla výborem odsouhlasena.

3. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 18. 2. 2020 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková