Archiv rubriky: Zápisy

Zápis z jednání výboru SVJ č. 7/2020 Datum: 19. 5. 2020

Zápis z jednání výboru 7_2020 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 07/2020

 Datum:              19. 5. 2020

Přítomni:           Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Dagmar Nováková, Miroslav Mach                                                                

Omluveni:    

                                                          

Program:

 1. Dne 19. 5. proběhla s firmou Profitherm prohlídka stávajícího stavu rozvodů ústředního topení pro zpracování projektové dokumentace na vyregulování vytápění.
 2. Výbor obdržel nabídku na dezinsekci a dezinfekci domu ozonem. Pro budoucí využití bude uložena na výboru.
 3. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

 

  

   Příští schůze výboru:  2. 6. 2020 v 17:30 hodin

   Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 6/2020 Datum: 17. 3. 2020

Zápis z jednání výboru 6_2020 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 06/2020

Datum: 17. 3. 2020

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Dagmar Nováková,

Lenka Karbanová

Omluveni: Miroslav Mach

Program:

 1. Výbor bere na vědomí a souhlasí s vyúčtováním služeb za rok 2019, které bude doručeno vlastníkům.

 2. Výbor se zabýval spotřebou studené vody v období 2015-2019 v souvislosti s rozdíly v náměru na patních vodoměrech a náměry na bytových vodoměrech. Výbor bude požadovat kontrolní dálkový odečet bytových vodoměrů a odečet patních vodoměrů v jednotném termínu v polovině roku 2020, pro případnou možnost reklamace patních vodoměrů.

3. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 31. 3. 2020 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 5/2020 Datum: 3. 3. 2020

Zápis z jednání výboru 5_2020 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 05/2020

Datum: 3. 3. 2020

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Dagmar Nováková, Miroslav Mach

Omluveni:

Program:

 1. Výbor bere na vědomí rekonstrukci bytu č. 9 ve vchodu 1512 v termínu od 12. března do cca 10. května 2020.

 2. Výbor projednal a schválil bezplatné napojení domu na vysokorychlostní optický internet od firmy CETIN ve spolupráci se společností TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.

 3. Výbor souhlasí s návrhem rozpočtu na opravu prostor v suterénu č.p. 1514 (po výměníku – tzv. úklidová místnost).

4. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 17. 3. 2020 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 4/2020 Datum: 18. 2. 2020

Zápis z jednání výboru 4_2020 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 04/2020

Datum: 18. 2. 2020

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Dagmar Nováková, Miroslav Mach

Omluveni:

Program:

 1. Výbor obdržel dopis s vyúčtováním zdravotního pojištění od VZP za minulý rok.

 2. Na žádost některých vlastníků a uživatelů bytových jednotek z Křejpského 1512-1514 výbor projednal a schválil odblokování zarážky u dveří na severní straně. Jelikož někteří vlastníci nebo uživatelé bytů neumí za sebou zavírat, dveře byly neustále otevřené, což umožňovalo vstup cizích osob.

 3. Výbor SVJ odsouhlasil cenu za čip ve výši 150 korun za jeden kus.

4. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 3. 3. 2020 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 3/2020 Datum: 4. 2. 2020

Zápis z jednání výboru 3_2020 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 03/2020

Datum: 4. 2. 2020

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Dagmar Nováková, Miroslav Mach

Omluveni:

Program:

 1. Výbor odsouhlasil cenovou nabídku na instalaci větracích mřížek a hydroizolací parapetů na východní straně č.p. 1514. Práce budou provedeny v nejbližší době pomocí horolezecké techniky firmou ARANUS.

 2. Valorizace ceny za pronájem nebytových prostor pro firmy ve výši +2,8% byla výborem odsouhlasena.

3. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 18. 2. 2020 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 2/2020 Datum: 21. 1. 2020

Zápis z jednání výboru 2_2020 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 02/2020

Datum: 21. 1. 2020

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Dagmar Nováková, Miroslav Mach

Omluveni:

Program:

 1. Příprava podkladů pro daně za rok 2019

 2. Výbor řešil výměnu vodoměru v 1513

 3. Do schránek vlastníků bytů byla vhozena „Potvrzení o příjmech z pronájmu nemovitosti“ (pronájem společných částí domu). Vlastníkům s jinou adresou budou potvrzení zaslána elektronicky, nebo poštou.

4. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 4. 2. 2020 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 1/2020 Datum: 7. 1. 2020

Zápis z jednání výboru 1_2020 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 01/2020

Datum: 7. 1. 2020

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Dagmar Nováková, Miroslav Mach

Omluveni:

Program:

 1. Opakovaně byly opraveny dveře v 1513 na jihu. Opět prokluzovala západka.

 2. Výbor kontroloval stav odložených předmětů v chodbách a chodbičkách u sklepů. Znovu upozorňujeme, že vše co nebude do 14. 1. 2020 odklizeno, bude 15. 5. 2020 vyhozeno.

 3. Zástupci výboru spolu s ostatními výbory v celém bloku budou mít 13. 1. 2020 od 18 hodin schůzku ohledně návrhu firem do výběrového řízení k opravě jižních portálů.

4. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 21. 1. 2020 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 20/2019 Datum: 3. 12. 2019

Zápis z jednání výboru 20_2019 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 20/2019

 

Datum: 3. 12. 2019

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Dagmar Nováková, Miroslav Mach

Omluveni:

Úkoly z minulých jednání: byly splněny

Program:

 1. Kromě vhození oznámení do schránek o časech instalace nových vodoměrů a RTN, byla informace vyvěšena i ve společných prostorách.

 2. Byly předány poslední klíče od schránky novým nájemcům MČ.

3. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 17. 12. 2019 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 19/2019 Datum: 19. 11. 2019

Zápis z jednání výboru 19_2019 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 19/2019

Datum: 19. 11. 2019

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Dagmar Nováková, Miroslav Mach, kontrolní komise, zástupce správní firmy

Omluveni:

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

 1. Příprava na shromáždění vlastníků bytových jednotek.

2. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 3. 12. 2019 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 18/2019 Datum: 5. 11. 2019

Zápis z jednání výboru 18_2019 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 18/2019

 

Datum:              5. 11. 2019

Přítomni:                  Jiří Bouček, Dagmar Nováková,Miroslav Mach

Omluveni:               Dalibor Čihák                                                       

Úkoly z minulých jednání:  úkoly byly splněny

Program:

 1. Byla zajištěna oprava čipů. Momentálně fungují.
 2. Přes optimistickou předcházející zprávu, žádáme aby si všichni převzali své klíče do fabky ve vstupech po dohodě s D. Novákovou  na tel. č. 603 73 53 77.
 1. Doporučujeme všem, kteří využívají kolárny, aby si dražší předměty nenechávali na kolech. Připomínáme, že kolárny nelze pojistit.
 2. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

 

   Příští schůze výboru: 19. 11. 2019 v 18 hodin