Archiv rubriky: Zápisy

Zápis z jednání výboru SVJ č. 9/2019 Datum: 14. 5. 2019

Zápis z jednání výboru 9_2019 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 09/2019

Datum: 14. 5. 2010

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Miroslav Mach, Dagmar Nováková

kontrolní komise Lenka Karbanová Ciprová, Hana Kubátová

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

 1. Kontrolní komise se bude 2.6.2019 zabývat účetnictvím za rok 2018 a 2019

 2. Dokončují se práce na nových poštovních schránkách a vývěsných skříňkách.

 3. Dohodnut způsob předání klíčů od nových schránek. Vše bude zřetelně vyvěšeno na viditelných místech domu.

 4. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 28. 5. v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 8/2019 Datum: 16. 4. 2019

Zápis z jednání výboru 8_2019 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 08/2019

Datum: 16. 4. 2019

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Miroslav Mach, Dagmar Nováková

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

 1. Výbor obdržel kompletní stavební povolení k opravě vstupů 1504 – 1514. Stavba povolena 19. 3. 2019.

 2. 5. 4. došlo ke schůzce s majitelkou zahradnické firmy která bude pečovat o zeleň okolo domů a byla podepsána smlouva.

 3. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 14. 5. 2018 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 7/2019 Datum: 2. 4. 2019

Zápis z jednání výboru 7_2019 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. O7/2019

Datum: 2.4.2019

Přítomni: Dalibor Čihák, Dagmar Nováková, Miroslav Mach

Omluveni: Jiří Bouček

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

 1. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 16.4.2019 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 6/2019 Datum: 19.3.2019

Zápis z jednání výboru 6_2019 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 06/2019

Datum: 19. 3. 2019

Přítomni: D.Čihák, J.Bouček, M.Mach, D. Nováková a zástupce správní firmy

J. Voborník

Omluveni:

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

 1. Správní firma Korbel facility zajistí pročištění kanalizace v objektu 1514 (místnost s bojlerem).

 2. Správní firma Korbel facility zajistí deratizaci celého suterénu SVJ.

 3. Vyúčtování služeb za rok 2018 bude vhozeno do všech poštovních schránek v předepsaném termínu. V případě nedostupnosti schránek v důsledku stavebních úprav, bude oznámeno vývěskou na vchodech kde vám bude předáno.

 4. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

 

Příští schůze výboru: 2.4. 2019 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 5/2019 Datum: 5.3.2019

Zápis z jednání výboru 5_2019 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 05/2019

Datum: 5. 3. 2019

Přítomni: D.Čihák, J.Bouček, M.Mach, D. Nováková

Omluveni:

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

 1. Nový nájemník bytu č.4 v 1513, se přišel představit a poptat se na některé detaily o sklepu, užívání společných prostor a možnosti přidělání čipů.

 1. Probíhají stavební práce na opravách vnitřních vestibulů.

 1. Po ukončení úprav ve všech vchodech na jihu i severu začne D.Nováková kontrolu umístění kol na přidělených místech v kolárnách.

 1. Bylo projednáno a schváleno umístění reklamy společnosti A1M na webových stránkách našeho SVJ.

 1. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

 

Příští schůze výboru: 19.3. 2019 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 4/2019 Datum: 19.2.2019

Zápis z jednání výboru 4_2019 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 04/2019

Datum: 19.2.2019

Přítomni: D.Čihák,D. Nováková, za správní firmu J.Voborník

Omluveni: J.Bouček, M.Mach

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

 1. Zaplacena faktura za opravu elektro ve strojovně výtahu v 1512.

 2. Předání klíčů od nebytového prostoru 576 (evidenční) č.p. 1513

 3. Proběhlo čištění dešťové kanalizace v 1512 a 1513 včetně kamerové zkoušky. Kamerový záznam bude dodán s fakturací.

 1. Byly zahájeny stavební práce na opravách vnitřních vestibulů.

 2. Bylo osobně jednáno o změně majitelů v 1513 a 1514.

 3. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti: výbor se sejde na mimořádné poradě týkající se oprav vestibulů.

Příští schůze výboru: 5.3. 2019 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 3/2019 Datum: 5.2.2019

Zápis z jednání výboru 3_2019 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. O3/2019

Datum: 5.2.2019

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Miroslav Mach, Dagmar Nováková

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

1. J.Brzák předal výboru plán rekonstrukce koupelny a WC, která bude prováděna od 6. 5. 2019 cca tři týdny. Výbor souhlasí s realizací.

2. Výbor řešil další neoprávněnou manipulaci s kamerou ve výtahu v 1513. S přestupcem bude jednáno, protože kamera byla i poškozena a vlastně se jedná o vandalství.

3. Předseda D.Čihák a p.Voborník provedli kontrolu schopnosti provozu dešťových svodů včetně revizních otvorů a navrhli potřebné opravy.

4. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 19.2. 2019 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 2/2019 Datum: 22.1.2019

Zápis z jednání výboru 2_2019 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 2/2019

Datum: 22.1.2019

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Miroslav Mach, Dagmar Nováková

kontrolní komise Lenka Karbanová

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

 1. Výbor schválil výzvu vlastníkům, zaměřenou na dodržování požárních a jiných bezpečnostních předpisů, která bude umístěna do vývěsní skříňky.

 1. Předseda SVJ a zástupce správní firmy budou řešit problematiku AIM.

 2. Byl zaplacen poplatek stavebnímu úřadu za vydání stavebního povolení pro opravu a přístavby v jižních vstupech.

 1. Předseda SVJ se dohodne s p.Voborníkem na kontrole, potřebné opravě a zajištění schopnosti provozu dešťových svodů.

 1. Výbor řešil neoprávněnou manipulaci s kamerou ve výtahu v 1513. S přestupcem bylo jednáno.

 1. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 5.2. 2019 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 1/2019 Datum: 8.1.2019

Zápis z jednání výboru 1_2019 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 01/2019

Datum: 8.1.2019

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Miroslav Mach, Dagmar Nováková

kontrolní komise Lenka Karbanová

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

 1. Výbor připraví připomínky ke smlouvě o dílo s BML STAVBA spol.s.r.o. – oprava společných prostor v přízemí a vstupních vestibulech Křejpského 1512-1513-1514.

 1. Bude udělán druhý klíč ke strojovně v Křejpského 1512 pro potřebu osob oprávněných ke vstupu.

 1. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 22.1. 2019 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 22/2018 Datum: 18.12.2018

Zápis z jednání výboru 22_2018 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 22/2018

Datum: 18. 12. 2018

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Miroslav Mach, Dagmar Nováková

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

1. Výbor prostuduje do příští schůze smlouvu o dílo č. 181129 s BML STAVBA s.r.o. Každý člen výboru si připraví připomínky, na základě prostudování těchto smluv.

2. Nabídky, smlouvy, korespondence.

Přejeme všem obyvatelům

klidné a spokojené svátky vánoční

a šťastný rok 2019

Příští schůze výboru: 8. 1. 2019 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková