Archiv rubriky: Shromáždění vlastníků

Zápis ze 6. shromáždění vlastníků 6. 9. 2017

Zápis ze 6. shromáždění vlastníků v PDF otevřete po kliknutí sem

Příloha k bodu 02 – volba zapisovatele a ověřovatele zápisu v PDF otevřete po kliknutí sem

Příloha k bodu 04 – zpráva o činnosti výboru v PDF otevřete po kliknutí sem

Příloha k bodu 05 – zpráva Kontrolní komise v PDF otevřete po kliknutí sem

Příloha k bodu 06 – náklady na vlastní spravní činnost v PDF otevřete po kliknutí sem

Příloha k bodu 07 – zpráva o hospodaření společenství a účetní závěrky v PDF otevřete po kliknutí sem

Příloha k bodu 08 – odměna kontrolní komisi za rok 2017 v PDF otevřete po kliknutí sem

Příloha k bodu 09 – volba členů výboru v PDF otevřete po kliknutí sem

Příloha k bodu 10 – volba členů kontrolní komise v PDF otevřete po kliknutí sem

Příloha k bodu 11 – změna správce domu v PDF otevřete po kliknutí sem

Příloha k bodu 12 – Plán oprav pro rok 2018-2022 v PDF otevřete po kliknutí sem