Archiv rubriky: Výbor

Zápis z jednání výboru SVJ č. 14/2019 Datum: 10. 9. 2019

Zápis z jednání výboru 14_2019 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 14/2019

 

Datum: 10. 9. 2019

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Miroslav Mach, Dagmar Nováková

za kontrolní komisi Lenka Karbanová a Hana Kubátová

Omluveni:

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

 1. Termín shromáždění SVJ bude oznámen v předepsaném termínu.

 2. Proběhne kontrola faktur za rok 2019 .

 3. Výbor SVJ bude kontrolovat 14. a 15. září stav všech společných prostor.

5. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 24. 9. 2019 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 13/2019 Datum: 27. 8. 2019

Zápis z jednání výboru 13_2019 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 13/2019

Datum: 27. 8. 2019

Přítomni: Dalibor Čihák, Miroslav Mach, Dagmar Nováková

za správní firmu Rostislav Korbel, za kontrolní komisi Lenka Karbanová

Omluven: Jiří Bouček

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

 1. Proběhly předepsané revize hromosvodu a nouzového osvětlení.

 2. Bylo odsouhlaseno zaplacení došlých faktur.

3. Upozornění pro vlastníky i nájemce užívající tzv. sklepní kóje v 5. a 9. patře: Nezapomínejte zhasínat osvětlení při odchodu!

4. Termín jednání kontrolní komise se správní firmou je 10. 9. 2019 v 17 hodin.

5. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 10. 9. 2019 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 12/2019 Datum: 25. 6. 2019

Zápis z jednání výboru 12_2019 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 12/2019

Datum: 25. 6. 2019

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Miroslav Mach, Dagmar Nováková

za správní firmu Rostislav Korbel

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

 1. V č.p. 1513 byl nalezen svazek klíčů.Pokud je někdo postrádá, tak můžete kontaktovat členku výboru SVJ D. Novákovou (mobil 603 73 53 77).

 2. S firmou Korbel s.r.o. řešíme zadání výběrového řízení na opravy vstupů na jižní straně, které se budou provádět ve všech SVJ 1504 – 1514.

 3. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Přejeme všem obyvatelům krásné a spokojené léto.

Příští schůze výboru: 27. 8. 2019 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 11/2019 Datum: 11. 6. 2019

Zápis z jednání výboru 11_2019 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 11/2019

Datum: 11. 6. 2019

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Miroslav Mach, Dagmar Nováková

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

 1. Firma PROFI THERM.CZ s.r.o. zpracovává návrh projektu na vyrovnávání tlaku topení.

 2. Firma BML vystavila konečnou fakturu ke smlouvě o dílo. Výbor zaplacení pozastavuje do doby odstranění všech nedodělků.

 3. Výbor odsouhlasil, po konzultaci s právníky Korbel facility, smlouvu o dílo na výměnu vodoměrů a RTN s radiovým odečtem s firmou PROFI THERM CZ s.r.o.

 4. Výbor odsouhlasil nabídku firmy Parky a zahrady k údržbě zeleně po dokončení stavebních prací.

 5. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 25. 6. 2019 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 10/2019 Datum: 28. 5. 2019

Zápis z jednání výboru 10_2019 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 10/2019

Datum: 28.5. 2019

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Dagmar Nováková

Omluveni: Miroslav Mach

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

 1. Výboru byla oznámena stížnosti na nadměrný hluk televize z bytu 29 v č.p. 1513 přes den až do nočních hodin.

 2. Byla odsouhlasena žádost o přidělení volné poštovní schránky pro nebytový prostor (krejčovství) v č.p. 1514.

 3. Výbor odsouhlasil zakoupení samolepek na poštovní schránky s textem NEVHAZUJTE REKLAMNÍ LETÁKY a nalepí je všem, kteří projevili zájem.

 4. Výbor jednal s firmou PROFI THERM CZ o výměně RTN a vodoměrů s radiovým odečtem a o vyregulování otopné soustavy. Ceny a ostatní podrobnosti budou předloženy na podzimním shromáždění SVJ.

 5. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 11. 6. 2019 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 9/2019 Datum: 14. 5. 2019

Zápis z jednání výboru 9_2019 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 09/2019

Datum: 14. 5. 2010

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Miroslav Mach, Dagmar Nováková

kontrolní komise Lenka Karbanová Ciprová, Hana Kubátová

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

 1. Kontrolní komise se bude 2.6.2019 zabývat účetnictvím za rok 2018 a 2019

 2. Dokončují se práce na nových poštovních schránkách a vývěsných skříňkách.

 3. Dohodnut způsob předání klíčů od nových schránek. Vše bude zřetelně vyvěšeno na viditelných místech domu.

 4. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 28. 5. v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 8/2019 Datum: 16. 4. 2019

Zápis z jednání výboru 8_2019 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 08/2019

Datum: 16. 4. 2019

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Miroslav Mach, Dagmar Nováková

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

 1. Výbor obdržel kompletní stavební povolení k opravě vstupů 1504 – 1514. Stavba povolena 19. 3. 2019.

 2. 5. 4. došlo ke schůzce s majitelkou zahradnické firmy která bude pečovat o zeleň okolo domů a byla podepsána smlouva.

 3. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 14. 5. 2018 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 7/2019 Datum: 2. 4. 2019

Zápis z jednání výboru 7_2019 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. O7/2019

Datum: 2.4.2019

Přítomni: Dalibor Čihák, Dagmar Nováková, Miroslav Mach

Omluveni: Jiří Bouček

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

 1. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 16.4.2019 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 6/2019 Datum: 19.3.2019

Zápis z jednání výboru 6_2019 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 06/2019

Datum: 19. 3. 2019

Přítomni: D.Čihák, J.Bouček, M.Mach, D. Nováková a zástupce správní firmy

J. Voborník

Omluveni:

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

 1. Správní firma Korbel facility zajistí pročištění kanalizace v objektu 1514 (místnost s bojlerem).

 2. Správní firma Korbel facility zajistí deratizaci celého suterénu SVJ.

 3. Vyúčtování služeb za rok 2018 bude vhozeno do všech poštovních schránek v předepsaném termínu. V případě nedostupnosti schránek v důsledku stavebních úprav, bude oznámeno vývěskou na vchodech kde vám bude předáno.

 4. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

 

Příští schůze výboru: 2.4. 2019 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 5/2019 Datum: 5.3.2019

Zápis z jednání výboru 5_2019 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 05/2019

Datum: 5. 3. 2019

Přítomni: D.Čihák, J.Bouček, M.Mach, D. Nováková

Omluveni:

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

 1. Nový nájemník bytu č.4 v 1513, se přišel představit a poptat se na některé detaily o sklepu, užívání společných prostor a možnosti přidělání čipů.

 1. Probíhají stavební práce na opravách vnitřních vestibulů.

 1. Po ukončení úprav ve všech vchodech na jihu i severu začne D.Nováková kontrolu umístění kol na přidělených místech v kolárnách.

 1. Bylo projednáno a schváleno umístění reklamy společnosti A1M na webových stránkách našeho SVJ.

 1. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

 

Příští schůze výboru: 19.3. 2019 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková