Archiv rubriky: Oznámení

Výzva k uvolnění neoprávněně užívaných slepů a jiných prostor domu

Výzva k uvolnění neoprávněně užívaných slepů a jiných prostorv PDF otevřete po kliknutí sem

Výzva vlastníkům bytových jednotek
Pro dodržování požárních a jiných bezpečnostních předpisů ve
společných prostorách je třeba provést následující opatření.
Všechny nebytové prostory, na které nemá současný uživatel smlouvu, a tudíž z nich neplatí nájem, je třeba vyklidit. Týká se to i „opuštěných“ sklípků.
Neoprávněně užívané prostory v 5 a 9 patře, které byly současnými
uživateli vyrobeny přehrazením proluk v chodbičkám vedoucím k oknům, zamezují předepsanému přístupu světla a narušují bezpečné procházení.
Je proto potřeba přehrazení odstranit a prostory vyklidit.
Mimo oprávněně užívané sklípky nesmí být v chodbách, ani v dalších
společných prostorách nic odloženo, jako např. botníky, skříňky či krabice jakéhokoliv druhu.
Protože chápeme, že některé vyklízení bude náročné, stanovil výbor
termín k vyklizení až do 30. 6. 2019.
V první fázi je třeba, aby každý neoprávněný uživatel prostor v 5 a 9
patře nahlásil výboru SVJ který prostor užívá. V případě, že se neohlásí, ani prostor nevyklidí, bude k určenému termínu vše vyklizeno a vyhozeno.
V případě, že máte byt pronajatý od majitele, sdělte mu tyto skutečnosti a společně je vyřešte. Je možné, že se něco z výše uvedeného týká jeho majetku.

Výbor SVJ děkuje všem, kterých se to týká, za spolupráci.

Oznámení pro členy SVJ

Oznámení pro členy SVJ otevřete po kliknutí sem

Oznámení pro členy SVJ
Vážení,
na letošním podzimním shromáždění vlastníků bytových jednotek proběhnou volby nového výboru a bude se schvalovat nový pětiletý plán oprav domu. To vyžaduje seriózní přípravu v menších kolektivech. Proto svoláváme na níže
uvedené termíny pracovní schůzky všech vlastníků bytových jednotek. Schůzky proběhnou po jednotlivých vchodech v místnosti č. 10 (sušárna, ping pong) v suterénu vchodu č.p. 1512.
Termíny schůzek:
pro členy SVJ ze vchodu 1512 pondělí 15. 5. 2017 v 19 hodin
pro členy SVJ ze vchodu 1513 úterý 16. 5. 2017 v 19 hodin
pro členy SVJ ze vchodu 1514 středa 17. 5. 2017 v 19 hodin
Program:
1. Vaše návrhy na vhodné kandidáty za členy nového výboru SVJ
a kontrolní komise.
2. Registrace zájemců z vašich řad o práci v novém výboru SVJ a kontrolní komisi.
3. Vaše doporučení oprav a úprav našeho domu pro následující pětileté období.
Dalibor Čihák
předseda výboru SVJ