Archiv rubriky: Oznámení

Profitherm – Oznámení pro uživatele bytů Křejpského 1512 – 1514

Profitherm – Oznámení pro uživatele bytů Křejpského 1512 – 1514 v PDF otevřete po kliknutí sem

OZNÁMENÍ PRO VLASTNÍKY A NÁJEMNÍKY
BYTOVÝCH JEDNOTEK A NEBYTOVÝCH
PROSTORŮ V BYTOVÉM OBJEKTU KŘEJPSKÉHO 1512, 1513 a 1514, PRAHA 4

 

Vážení vlastníci a nájemníci bytových jednotek a nebytových prostorů, na základě usnesení shromáždění vlastníků z roku 2019 a podepsané smlouvy o dílo, z dubna 2020, provede společnost PROFITHERM CZ s.r.o., Strašnická 1397/20, Praha 10, rekonstrukci otopné soustavy v bytovém objektu Křejpského 1512, 1513 a 1514, Praha 4.
Předmětem rekonstrukce je dodávka a montáž regulačních armatur na vstupu do objektu a na patách jednotlivých stoupaček a výměna stávajících uzavíracích armatur a vypouštěcích kohoutů.
V bytech a nebytových prostorech bude provedena výměna stávajících termostatických ventilů a hlavic na přívodních větvích otopných těles, za nové armatury od výrobce OVENTROP, a současně instalace uzavíratelných spodních radiátorových šroubení na vratných větvích.
Po zahájení topné sezony 2020/2021, v závislosti na odpovídajících klimatických podmínkách, dojde k celkovému vyregulování bytového objektu na základě provedených kontrolních měření.
Rekonstrukce otopné soustavy se uskuteční na základě vypracované projektové dokumentace, podle které budou nastaveny jednotlivé armatury na patě domu, stoupačkách a termostatické ventily v bytech. Funkční a správně nastavené armatury v bytech umožní vlastníkům a nájemníků bezproblémovou individuální regulaci tepla a zajištění optimální teplotní pohody v jednotlivých místnostech. Významným důvodem pro realizaci výše uvedených opatření je
dosažení celkové úspory dodávky tepla do objektu a nižší platby všech uživatelů bytů a nebytových prostorů.
Práce v místnosti vstupu tepla do objektu a v technickém podlaží bytového objektu budou zahájeny v pondělí 22.6.2020 a budou ukončeny nejpozději 7.7.2020. Realizace díla bude probíhat v době od 8.00 hodin do 17.00 hodin.
V případě, že jsou stávající uzávěry stoupaček, umístěny ve sklepních kójích, je nutné tyto kóje vyklidit, na těchto místech budou probíhat svářecí práce a hrozí nebezpečí požáru !!!
Práce v bytech, během kterých dojde k výměně radiátorových armatur, budou zahájeny 21.9.2020 a budou ukončeny do 12.10.2020 v souladu s časovým harmonogramem, který obdržíte do svých schránek 10 dní před zahájením prací. Práce budou realizovány po jednotlivých stoupačkách v době od 8:00 hodin do 17:00 hodin.
Žádáme všechny vlastníky a uživatele bytových jednotek, včetně nebytových prostorů o bezproblémový přístup k otopným tělesům, tj. cca. 1 m před tělesem.
V souvislosti s aktuálním výskytem onemocnění COVID 19 budou všichni pracovníci, kteří se budou od pondělí 22.6.2020 pohybovat na stavbě, vybaveni nezbytnými ochrannými prostředky ( rouškami ) a desinfekčními prostředky osobní ochrany. Současně budou dodržována další pravidla doporučená hygieniky při komunikaci s dalšími osobami, se kterými přijdou do kontaktu v rámci realizace díla. Všichni pracovníci na stavbě podepíší čestné prohlášení o tom, že nejsou v karanténě, že se v posledních 14 dnech nesetkali s osobou s nařízenou karanténou, že nemají teplotu nad 37°C, nemají kašel a dušnost a nepociťují zvýšenou únavu a bolest svalů.
Za realizaci díla a dodržování výše uvedených opatření zodpovídá na stavbě pan Libor Nohejl – tel. 608 633 004. Organizačně odpovídá za hladký průběh akce společnosti PROFITHERM CZ s.r.o., pan Jaroslav Šebesta – vedoucí obchodního oddělení – tel. 733 182 289.

V Praze dne 11.6. 2020
PROFITHERM CZ s.r.o.

Velkoobjemové kontejnery na objemný odpad ve 2. pololetí 2020

Velkoobjemové kontejnery na objemný odpad ve 2. pololetí 2020 v PDF otevřete po kliknutí sem

Velkoobjemové kontejnery na objemný odpad ve 2. pololetí 2020

Do kontejneru lze odložit: nábytek, sportovní náčiní, koberce, podlahové PVC, umyvadla, záchodové mísy
Do kontejneru nepatří: směsný komunální odpad, nebezpečný odpad, bioodpad, elektrozařízení, stavební suť, pneumatiky

VOK Křejpského 1514
Stanoviště velkoobjemového kontejneru na objemný odpad Křejpského 1514
Termíny přistavení ve 2. pololetí 2020: 8. 7., 10. 8., 8. 9., 26. 10., 3. 12.
Čas přistavení je jednotný: 15:00–19:00

VOK Šalounova 1939
Stanoviště velkoobjemového kontejneru na objemný odpad Šalounova 1939
Termíny přistavení ve 2. pololetí 2020: 27. 7., 30. 9., 11. 11.
Čas přistavení je jednotný: 15:00–19:00

 

KORONAVIRUS – Krizové linky pro seniory

Krizové linky pro seniory v PDF

Vážení sousedé!
Většina z vás pravděpodobně tyto informace nepotřebuje, možná ale víte o někom, komu by se hodily.
Krizové linky pro seniory:

800 200 007 Elpida
840 111 122 Senior Point a Společně
800 157 157 Život 90

Webová stránka dobrovolníků, napište si o pomoc!
www.pomocdodomu.cz

Obecné informace o epidemii:
www.okoronaviru.cz

Praktické informace
www.karantena.eu

Ministerstvo zdravotnictví:
https://koronavirus.mzcr.cz/

Jak víte, nejlepší a v podstatě jediný způsob, jak zabránit
masovému rozšíření infekce, je omezení kontaktů s ostatními
lidmi, tedy nechodit ani do obchodů.
Jestliže patříte mezi starší či nemocné osoby ohrožené infekcí a
potřebujete pomoc s nákupy, venčením psů, dovozem léků atd.,
obraťte se na nás, vaše sousedy.

Náš telefon:
Přejeme všem pevné zdraví a trpělivost!
Vaši sousedé

NABÍDKA OBĚDŮ s prodlouženou trvanlivostí 10 dní

NABÍDKA OBĚDŮ s prodlouženou trvanlivostí 10 dní v PDF

Nabídka obědů od Ekolandia v PDF

NABÍDKA OBĚDŮ s prodlouženou trvanlivostí 10 dní

Vzhledem k mimořádné situaci si Vám dovolujeme zprostředkovat nabídku obědů s prodlouženou trvanlivostí, kterou mohou využít senioři nebo maminky s dětmi.

Objednávky na: Michaela Kuprová, EKOLANDIA s.r.o. tel. 773 070 546, e-mail:
michaela.kuprova@ekolandia.cz

Objednávky na následující den se přijímají vždy do 10.00 hod. na výše uvedených kontaktech.

Výdejní místo ZŠ Pošepného – nákladová rampa (Pošepného náměstí
2022, Praha 4).

Výdejní čas 11.00 – 12:00

Trvanlivost obědů je 10 dní

Platba pouze v hotovosti na místě výdeje

Cena celé porce 75,-Kč (bez polévky) cca 400 (cena pro žáky ZŠ Pošepného zůstává stejná jako doposud pozn. bez polévky)

Objednávky nad 300,-Kč zdarma rozvoz PRAHA

KORONAVIRUS – informace pro seniory v souvislosti s krizovou situací

KORONAVIRUS – informace pro seniory v souvislosti s krizovou situací v PDF

INFORMACE PRO SENIORY V SOUVISLOSTI S KRIZOVOU SITUACÍ

Potřebujete ve stávající krizové situaci pomoci s donáškou nákupu, docházkou pro léky či s venčením psů? Obracejte se, prosím, na bezplatnou non-stop linku 800 160 166.
Linka je určena pro osamělé seniory nad 65 let, volat na ni mohou ale i ostatní, kteří chtějí upozornit na osamoceného seniora, který potřebuje pomoc. Na lince budete moci požádat o pomoc s nákupy, s vyzvednutím léků atd. a koordinační tým Vás následně propojí s některým z přihlášených dobrovolníků.
Linka je informační: senioři na ní získají informace, rady a doporučení ohledně mimořádných opatření.
Linka je spojena s centrem pomoci seniorům: díky spolupráci se soukromými firmami je možné zde objednat balíčky potravin nebo hygienických potřeb a díky propojení na poskytovatele sociálních služeb a databázi dobrovolníků je možné zprostředkovat potřebnou pomoc a podporu.
Linka je určena i pro veřejnost: kdokoli může zde upozornit na seniory ve svém okolí, kteří by mohli potřebovat pomoc.
Linka je k dispozici také všem, kteří by se jako dobrovolníci chtěli do centra zapojit. V týmu, který potřebným seniorům pomoc zajišťuje, s Magistrátem hl. m. Prahy a organizací Život 90 spolupracují také Český červený kříž, skauti, hasiči, soukromí obchodníci jako rohlík.cz nebo košík.cz a další. Děkujeme
V případě, že je linka obsazená, můžete využít telefonickou konzultaci lince Senior telefon 800 157 157. Tato linka je dostupná nonstop, anonymní a bezplatná. Více informací naleznete na www.zivot90.cz.

STA Křejpského 1512-1514 DVB T2 po 17. 1. 2019

STA Křejpského 1512-1514 DVB T2 v PDF otevřete po kliknutí sem

S T A – DVB –T2

Seznam kanálů ( multiplexů), které je možno přijímat přes STA (stav k 17.01.2020)

Multiplex 21 – kanál 22

(ČT1 HD, ČT1 SM HD, ČT1 JM HD, ČT2 HD, ČT24 HD, ČT sport HD, ČT:D/art HD)

Multiplex 22 – kanál 24

(Prima COOL, Prima LOVE,TV Prima, Prima ZOOM, Prima MAX, Prima KRIMI, Prima+1, CNN Prima News,TV Barrandov, Barrandov Krimi, Kino Barrandov, Šlágr TV, Šlágr 2, Óčko, Óčko STAR, SEZNAM.cz TV, TV NOE, Nova, Nova Cinema)

Dočasně šířené programy v tomto muxu mají na konci názvu stanice P (přechodně)

Multiplex 23 – kanál 27

(Barrandov TV, Kino Barrandov, Barrandov KRIMI, NOVA, NOVA CINEMA, Šlágr, Šlágr 2, Seznam.cz TV, NOE TV)

Multiplex 24 – kanál 29

(Nova, Nova ACTION, Nova GOLD, Nova 2, JOJ FAMILY , REBEL, REBEL 2, RELAX, Prima Comedy Central, Retro Music TV, CS Mystery, ABC TV, GALERIE, KLENOT TV)

Regionální sítě vysílané dále v DVB T (do 30.06. 2020)

Regionální síť 4 – kanál 31

(Praha TV, CS Mystery, Retro Music TV, )

Regionální síť 7 – kanál 32

(CS Mystery, Rebel 2, GALERIE, KLENOT, ABC TV, LTV PLUS, Televize přes anténu)

Regionální síť 12 – kanál 33

(Prima, Prima +1, Retro Music TV)

Regionální síť 8 – kanál 34

(Barrandov News, TV Noe, Sport 5, Óčko expres, Šlágr 2, Retro Music TV, CNN Prima News, Nalaďte se na DVB-T2)

Pozn.

Pro sledování nutno provést nové naladění TV přijímače a případně provést setřídění seznamu naladěných TV programů.