Archiv rubriky: 2018

Zápis z jednání výboru SVJ č. 22/2018 Datum: 18.12.2018

Zápis z jednání výboru 22_2018 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 22/2018

Datum: 18. 12. 2018

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Miroslav Mach, Dagmar Nováková

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

1. Výbor prostuduje do příští schůze smlouvu o dílo č. 181129 s BML STAVBA s.r.o. Každý člen výboru si připraví připomínky, na základě prostudování těchto smluv.

2. Nabídky, smlouvy, korespondence.

Přejeme všem obyvatelům

klidné a spokojené svátky vánoční

a šťastný rok 2019

Příští schůze výboru: 8. 1. 2019 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 21/2018 Datum: 20.11.2018

Zápis z jednání výboru 21_2018 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 21/2018

Datum: 20. 11. 2018

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Miroslav Mach, Dagmar Nováková

kontrolní komise Lenka Karbanová, Hana Kubátová

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

 1. V suterénu č.p. 1512 ,1513 a 1514 je v provozu otevírání dveří do sklepů pomocí čipu.

 2. Příprava na shromáždění SVJ.

 3. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 5. 12. 2018 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 20/2018 Datum: 6.11.2018

Zápis z jednání výboru 20_2018 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 20/2018

Datum: 6.11.2018

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Miroslav Mach, Dagmar Nováková

kontrolní komise Lenka Karbanová, Hana Kubátová

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

 1. V suterénu č.p. 1512 a 1513 bylo zprovozněno otevírání dveří do sklepů pomocí čipu. Otevírání ostatních dveří do sklepů v č.p. 1514 bude zprovozněno v nejbližší době.

 2. Kontrolní komise se zabývala účetnictvím za rok 2017 a 2018.

 3. Všem vlastníků bytových jednotek byla do schránek vložena v předepsané lhůtě pozvánka na shromáždění vlastníků.

 4. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 20.11. 2018 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 19/2018 Datum: 23.10.2018

Zápis z jednání výboru 19_2018 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 19/2018

Datum: 23. 10. 2018

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Miroslav Mach, Dagmar Nováková

za správní firmu Rostislav Korbel

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

 1. Výbor připravoval program na listopadové shromáždění SVJ.

 2. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 6. 11. 2018 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 18/2018 Datum: 9.10.2018

Zápis z jednání výboru 18_2018 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 18/2018

Datum: 9.10.2018

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Miroslav Mach, Dagmar Nováková

za kontrolní komisi Lemka Karbanová

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

 1. Výbor schválil žádost J. Bušty o pronájem bývalé strojovny výtahu v č.p. 1513, která je jako nebytová jednotka ve vlastnictví městské části.

 2. Stavební úřad MČ Praha 11 zaslal oznámení všem vlastníkům bytových jednotek SVJ o zahájení společného řízení k opravě vstupních portálů na jižní straně.

 3. Z došlých nabídek na stavební úpravy vestibulů na severní straně byla vybrána firma BML STAVBA spol. s.r.o.

 1. Korespondence, faktury, nabídky.

Příští schůze výboru: 23. 10. 2018 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 17/2018 Datum: 25.9.2018

Zápis z jednání výboru 17_2018 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 17/2018

Datum: 25.9.2018

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Miroslav Mach, Dagmar Nováková

za správní firmu Rostislav Voborník

zástupci PROFITHERM.CZ,s.r.o.

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

 1. Zástupci firmy PROFITHERM shrnuli dosavadní spolupráci a nastínili možnosti jejího rozvoje na vyšší technické úrovni. Projednali jsme nutnou výměnu vodoměrů a poměrových indikátorů tepla a možnost vyregulování otopné soustavy. Firma o tom bude referovat na shromáždění vlastníků.

 2. Pan Maleček, který se staral o zeleň, odchází k 31.12.2018 do důchodu. Výbor SVJ formou výběrového řízení vybere nového poskytovatele této služby.

 3. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti

Příští schůze výboru: 9. 10. 2018 opět v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 16/2018 Datum: 11.9.2018

Zápis z jednání výboru 16_2018 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 16/2018

Datum: 11.9.2018

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Miroslav Mach, Dagmar Nováková

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

 1. Probíhá kontrola a seřízení osvětlení ve všech společných prostorách.

 2. Datum letošního shromáždění vlastníků SVJ bylo stanoveno na 21. listopadu 2018. Všechny potřebné údaje obdrží vlastníci v zákonem stanovené lhůtě.

 3. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 25. 9. 2018 v 19 hodin !!!

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 15/2018 Datum: 28.8.2018

Zápis z jednání výboru 15_2018 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 15/2016

Datum: 28. 8. 2018

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Miroslav Mach, Dagmar Nováková

za kontrolní komisi Lenka Karbanová

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

 1. Probíhá kontrola a seřízení osvětlení ve všech společných prostorách.

 2. Od Policie České republiky (Obvodní ředitelství Policie Praha IV) výbor obdržel žádost o předání kamerového záznamu ohledně pokusu o vloupání do bytu v č.p. 1512. Výbor žádosti vyhověl a kamerový záznam Policii ČR předal.

 3. Proběhlo mytí oken na chodbách ve všech patrech, včetně přízemních okének.

 4. Pražská správa sociálního zabezpečení prováděla kontrolu plnění povinností SVJ. Kontrola proběhla a byla ukončena dne 23. 8. 2018 s tím, že nebyly shledány žádné závady.
 1. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti

Příští schůze výboru: 11. 9. 2018 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 14/2018 Datum: 7.8.2018

Zápis z jednání výboru 14_2018 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 14/2016

Datum: 7.8.2018

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Miroslav Mach, Dagmar Nováková

zástupce správní firmy pan Voborník

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

 1. Výbor schválil faktury firmy KONE pro Křejpského 1512 – 1513 za výměnu displejů u výtahů a pro Křejpského 1514 za nainstalování optoclony.

 1. Podle předepsaných norem proběhla revize nouzového osvětlení.

3. Korespondence, nabídky, další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 28. 8. 2018. v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 13/2018 Datum: 10.7.2018

Zápis z jednání výboru 13_2018 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 13 /2016

Datum: 10.7.2018

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Miroslav Mach, Dagmar Nováková,

za správní firmu Rostislav Korbel

Kontrolní komise: Lenka Karbanová a Hana Kubátová

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

 1. Výbor spolupracoval spolu se správní firmou při instalaci optického kabelu společnosti T- Mobile s.r.o. Tato technologie má zlepšit služby operátora.

 2. Ve sklepních prostorech byla provedena kontrola a případná výměna osvětlení. Dále bude probíhat kontrola osvětlení na chodbách.

 3. Od správní firmy jsme obdrželi dokument „Informace o hospodaření SVJ Křejpského 1512-1513-1514 k 31.5. 2018“.

 4. Kontrolní komise provedla kontrolu dokladů a povinností SVJ. Výsledky kontroly budou předneseny na listopadovém shromáždění vlastníků bytových jednotek.

 5. Korespondence, nabídky, další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 7. 8. v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková