Archiv rubriky: 2019

Zápis z jednání výboru SVJ č. 20/2019 Datum: 3. 12. 2019

Zápis z jednání výboru 20_2019 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 20/2019

 

Datum: 3. 12. 2019

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Dagmar Nováková, Miroslav Mach

Omluveni:

Úkoly z minulých jednání: byly splněny

Program:

 1. Kromě vhození oznámení do schránek o časech instalace nových vodoměrů a RTN, byla informace vyvěšena i ve společných prostorách.

 2. Byly předány poslední klíče od schránky novým nájemcům MČ.

3. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 17. 12. 2019 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 19/2019 Datum: 19. 11. 2019

Zápis z jednání výboru 19_2019 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 19/2019

Datum: 19. 11. 2019

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Dagmar Nováková, Miroslav Mach, kontrolní komise, zástupce správní firmy

Omluveni:

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

 1. Příprava na shromáždění vlastníků bytových jednotek.

2. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 3. 12. 2019 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 18/2019 Datum: 5. 11. 2019

Zápis z jednání výboru 18_2019 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 18/2019

 

Datum:              5. 11. 2019

Přítomni:                  Jiří Bouček, Dagmar Nováková,Miroslav Mach

Omluveni:               Dalibor Čihák                                                       

Úkoly z minulých jednání:  úkoly byly splněny

Program:

 1. Byla zajištěna oprava čipů. Momentálně fungují.
 2. Přes optimistickou předcházející zprávu, žádáme aby si všichni převzali své klíče do fabky ve vstupech po dohodě s D. Novákovou  na tel. č. 603 73 53 77.
 1. Doporučujeme všem, kteří využívají kolárny, aby si dražší předměty nenechávali na kolech. Připomínáme, že kolárny nelze pojistit.
 2. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

 

   Příští schůze výboru: 19. 11. 2019 v 18 hodin

Zápis z jednání výboru SVJ č. 17/2019 Datum: 22. 10. 2019

Zápis z jednání výboru 17_2019 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 17/2019

Datum: 22. 10. 2019

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Dagmar Nováková,Miroslav Mach

Omluveni:

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

 1. Dne 22. 10. 2019 došlo v celém bloku 1504 – 1514 k výpadku čipového systému otevírání dveří. Závada byla opravena a po dohodě s ostatními SVJ uvažujeme o zakoupení náhradní základní desky k ovládání systému.

 2. Výborem byla schválena instalace nových trnů proti usedání holubů na parapety ve sklepích v 5 a 9 patře, včetně očištění parapetů.

 3. Bylo provedeno čištění kanalizace ležící pod celým blokem z důvodu havárie mezi vchody 1511 a 1512.

 4. Dne 21. 10. proběhlo jednání zástupců všech tří SVJ (1504 – 1514), týkající se zadání podmínek pro výběrové řízení na zhotovitele stavební zakázky „oprava jižních vstupů“.

5. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 5. 11. 2019 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 16/2019 Datum: 8. 10. 2019

Zápis z jednání výboru 16_2019 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 16/2019

Datum: 8. 10. 2019

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Dagmar Nováková,Miroslav Mach

za kontrolní komisi Lenka Karbanová

za správní firmu Rostislav Korbel

Omluveni:

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

 1. Dne 20.11. 2019 bude shromáždění vlastníků bytových jednotek. Pozvánka s pokyny k účasti bude v předepsaném termínu vhozena do poštovních schránek.

 1. Ve dnech 9.- 13. prosince bude probíhat výměna vodoměrů.

 2. Připravují se pravidla k osazování rolet a žaluzií do oken a balkonových dveří.

 3. Připravuje se plán oprav pro další období.

 4. Výbor odsouhlasil pořízení držáků na letáky.

 6. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 22.10. 2019 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 15/2019 Datum: 24. 9. 2019

Zápis z jednání výboru 15_2019 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 15/2019

Datum: 24. 9. 2019

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Dagmar Nováková

Omluveni: Miroslav Mach

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

 1. Byly opraveny dveře na jižní straně ve vchodu 1513.

 2. Dne 22. 10. 2019 bude přistaven velkoobjemový kontejner. Vyzýváme vás tedy k vyklizení věcí ze společných prostor. Pokud si věci ze společných prostor nevyklidíte, necháme je odvézt a náklady na odvoz budou rozděleny mezi vlastníky bytů, u kterých jsme věci ve společných prostorách zdokumentovali.

 3. Žádáme kuřáky, aby nevyhazovali nedopalky z oken a balkonů ani z bytů, ani z chodeb. Dochází k poškozování nových nátěrů na stříškách nad vchody, neuvěřitelnému naplnění prostorů pod železnými rohožkami a na trávě u domů. Navíc kouření z oken a balkonů obtěžuje nekuřáky v okolí bydlících. Kuřme doma a nedopalky házejme do vlastního odpadkového koše. Kouření ve společných prostorách je zakázáno.

4. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 8. 10. 2019 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 14/2019 Datum: 10. 9. 2019

Zápis z jednání výboru 14_2019 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 14/2019

 

Datum: 10. 9. 2019

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Miroslav Mach, Dagmar Nováková

za kontrolní komisi Lenka Karbanová a Hana Kubátová

Omluveni:

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

 1. Termín shromáždění SVJ bude oznámen v předepsaném termínu.

 2. Proběhne kontrola faktur za rok 2019 .

 3. Výbor SVJ bude kontrolovat 14. a 15. září stav všech společných prostor.

5. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 24. 9. 2019 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 13/2019 Datum: 27. 8. 2019

Zápis z jednání výboru 13_2019 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 13/2019

Datum: 27. 8. 2019

Přítomni: Dalibor Čihák, Miroslav Mach, Dagmar Nováková

za správní firmu Rostislav Korbel, za kontrolní komisi Lenka Karbanová

Omluven: Jiří Bouček

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

 1. Proběhly předepsané revize hromosvodu a nouzového osvětlení.

 2. Bylo odsouhlaseno zaplacení došlých faktur.

3. Upozornění pro vlastníky i nájemce užívající tzv. sklepní kóje v 5. a 9. patře: Nezapomínejte zhasínat osvětlení při odchodu!

4. Termín jednání kontrolní komise se správní firmou je 10. 9. 2019 v 17 hodin.

5. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 10. 9. 2019 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 12/2019 Datum: 25. 6. 2019

Zápis z jednání výboru 12_2019 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 12/2019

Datum: 25. 6. 2019

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Miroslav Mach, Dagmar Nováková

za správní firmu Rostislav Korbel

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

 1. V č.p. 1513 byl nalezen svazek klíčů.Pokud je někdo postrádá, tak můžete kontaktovat členku výboru SVJ D. Novákovou (mobil 603 73 53 77).

 2. S firmou Korbel s.r.o. řešíme zadání výběrového řízení na opravy vstupů na jižní straně, které se budou provádět ve všech SVJ 1504 – 1514.

 3. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Přejeme všem obyvatelům krásné a spokojené léto.

Příští schůze výboru: 27. 8. 2019 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 11/2019 Datum: 11. 6. 2019

Zápis z jednání výboru 11_2019 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 11/2019

Datum: 11. 6. 2019

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Miroslav Mach, Dagmar Nováková

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

 1. Firma PROFI THERM.CZ s.r.o. zpracovává návrh projektu na vyrovnávání tlaku topení.

 2. Firma BML vystavila konečnou fakturu ke smlouvě o dílo. Výbor zaplacení pozastavuje do doby odstranění všech nedodělků.

 3. Výbor odsouhlasil, po konzultaci s právníky Korbel facility, smlouvu o dílo na výměnu vodoměrů a RTN s radiovým odečtem s firmou PROFI THERM CZ s.r.o.

 4. Výbor odsouhlasil nabídku firmy Parky a zahrady k údržbě zeleně po dokončení stavebních prací.

 5. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 25. 6. 2019 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková