Archiv rubriky: 2016

Zápis z jednání výboru SVJ č. 23/2016 Datum: 6.12.2016

Zápis z jednání výboru 23_2016 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 23/2016
Datum: 6.12. 2016
Přítomni: Dalibor Čihák, Josef Brzák, Lenka Karbanová, Jiří Bouček
Dagmar Nováková, Stanislava Kazdová za kontrolní komisi
Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny
Program:
1. Společnost ENBRA protokolárně odvezla staré vodoměry, které zabíraly místo v
kočárkárně. Bude tam proveden úklid včetně prostor v suterénu, kde jsou uloženy
hlavní vodoměry (zajistí D.Nováková s paní uklízečkou do konce letošního roku).
2. Povinná revize elektro proběhla ve středu 30.11. 2016.
3. Výbor projednával umístění kamer v prostorách našeho SVJ.
4. D. Nováková upozorní opožďující se plátce (AIM a čs.komunikační (O2)) za pronájem
nebytových prostor na nutnost včasné platby. Bude jim nabídnuta možnost zaplatit
celou částku naráz za celý rok.
5. Žádáme nájemníky (ne majitele), aby ohledně plateb nájemného, přeplatků nebo
nedoplatků kontaktovali přímo Jihoměstskou majetkovou a.s.
6. Provozní záležitosti, faktury, oznámení a nabídky.
Příští schůze výboru: 3.1. 2017 v 18 hodin
Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 22/2016 Datum: 22.11.2016

Zápis z jednání výboru 22_2016 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 22/2016
Datum: 22.11.2016
Přítomni: Dalibor Čihák, Josef Brzák, Lenka Karbanová, Jiří Bouček,
Dagmar Nováková
Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny
Program:
1. Dne 21.11. 2016 proběhla porada všech tří SVJ našeho domovního bytového bloku.
Projednáván byl plánovaný kamerový systém a přestavba vstupů z jižní strany.
2. Žádáme všechny opozdilce a dlužníky, aby včas platili za své bytové i nebytové
prostory. Někteří jsou opožděni i o tři měsíce. Chápeme, že se někdo může dostat do
nepříznivé životní situace, ale je důležité obrátit se na výbor SVJ a najít přijatelné řešení,
jako je možnost splátek. Samozřejmě pak se k základní dlužné částce přidává penále.
Paní Lenka Karbanová, která má finanční záležitosti ve své kompetenci, vám laskavě
nabízí možnost dlužné částky zaplatit po dohodě i hotově do pokladny na schůzi SVJ
v úterý 6.12. 2016 a upozorňuje, že poslední termín splatnosti, např. elektronicky, je
31.12. 2016. Poté budeme v případě bytových dluhů, nucení přistoupit k podání žaloby
k soudu nebo k vypovězení nájemní smlouvy k nebytovým prostorám.
3. Provozní záležitosti, faktury, nabídky, oznámení.
Příští schůze výboru: 6.12..2016 v 18 hodin
Zapsala: Dagmar Nováková

 

Zápis z jednání výboru SVJ č. 21/2016 Datum: 8.11.2016

Zápis z jednání výboru 21_2016 v pdf otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 21/2016
Datum: 8.11. 2016
Přítomni: Dalibor Čihák, Josef Brzák, Jiří Bouček, Dagmar Nováková
Omluvena: Lenka Karbanová
Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny
Program:
1. Kontrola Zprávy o pátém zasedání shromáždění Společenství vlastníků jednotek Křejpského 1512-1513-1514, ze dne 26.10.2016. Zpráva bude zaslána vlastníkům na jejich e-mailové adresy a k nahlédnutí v čase jednání v kanceláři výboru SVJ.
2. V našich vchodech proběhne povinná periodická revize elektro.
3. Provozní záležitosti, nabídky, oznámení, faktury.
Příští schůze výboru: 22.11.2016 v 18 hodin
Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 20/2016 Datum: 18.10.2016

zapis-z-jednani-vyboru-20_2016

Zápis z jednání výboru SVJ č. 20/2016
Datum: 18.10. 2016
Přítomni: Dalibor Čihák, Josef Brzák, Lenka Karbanová, Jiří Bouček
Dagmar Nováková, Miloslava Smoláková za kontrolní komisi
Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny
Program:
1. L. Karbanová na základě „Dohody o provedení práce“ bude vykonávat pohotovost v
zimním období od 11/2016 do 03/2017. Náplní této DPP bude údržba (odklizení
sněhu a námrazy) na schodech vstupních portálú na jižní straně.
2. Doplnění programu shromáždění.
3. Výbor SVJ se krátce sejde dne 25.10.2016 před nadcházejícím shromážděním
vlastníků.
4. Provozní záležitosti, nabídky, oznámení, faktury.
Příští schůze výboru: 25.10.2016 v 18 hodin
Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 19/2016 Datum: 4.10.2016

zapis-z-jednani-vyboru-19_2016

 

Zápis z jednání výboru SVJ č. 19/2016
Datum: 4.10. 2016
Přítomni: Dalibor Čihák, Josef Brzák, Lenka Karbanová, Jiří Bouček
Dagmar Nováková
Úkoly z minulých jednání: úkoly byly průběžně plněny
Program:
1. Úprava pozvánky na shromáždění vlastníků bytových jednotek.
2. Žádáme obyvatele, aby nepřechovávali na chodbách žádné předměty, včetně květin.
Odporuje to podmínkám protipožárních opatření.
3. Další provozní záležitosti, nabídky, oznámení, faktury.
Příští schůze výboru: 18.10 .2016 v 18 hodin
Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 18/2016 Datum: 29.9.2016

zapis-z-jednani-vyboru-18_2016

 

Zápis z jednání výboru SVJ č. 18/2016
Datum: 29.9. 2016
Přítomni: Dalibor Čihák, Josef Brzák, Lenka Karbanová, Jiří Bouček
Dagmar Nováková,
Miloslava Smoláková a Dana Dvořáková za kontrolní komisi
Program: Mimořádná schůze 18 – 20 hodin
Na jednání byly projednávány a upravovány STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKÛ
JEDNOTEK KŘEJPSKÉHO č.p. 1512 – 1513 -1514, které budou předány vlastníkům před
shromážděním vlastníků, kde se budou schvalovat.
Příští schůze výboru: 4.10.2016 v 18 hodin
Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 17/2016 Datum: 20.9.2016

zapis-z-jednani-vyboru-17_2016

Zápis z jednání výboru SVJ č. 17/2016
Datum: 20. 9. 2016
Přítomni: Dalibor Čihák, Josef Brzák, Lenka Karbanová, Jiří Bouček
Dagmar Nováková
Úkoly z minulých jednání: úkoly byly průběžně plněny
Program:
1. Byl potvrzen termín Shromáždění vlastníků bytových jednotek na středu 26. 10. 2016.
Registrace je od 17:30, zahájení shromáždění v 18:00. Pozvánka bude všem
doručena v předepsaném termínu.
2. Výbor projednal tři nabídky na nové vstupní portály, vybral nejvíce vyhovující, ale
definitivní volba bude provedena až po prohlédnutí u dodavatele.
3. Výbor začal pracovat na stanovách SVJ, pokračovat bude na mimořádné schůzi
29. 9. 2016.
4. Provozní záležitosti, nabídky, oznámení, faktury.
Příští (mimořádná) schůze výboru: 29. 9. 2016 v 18 hodin
Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 16/2016 Datum: 6.9.2016

zapis-z-jednani-vyboru-16_2016

Zápis z jednání výboru SVJ č. 16/2016
Datum: 6.9. 2016
Přítomni: Dalibor Čihák, Josef Brzák, Jiří Bouček, Dagmar Nováková
Omluvena: Lenka Karbanová
Úkoly z minulých jednání: úkoly jsou průběžně plněny
Program:
1. Byla projednána a schválena „Dohoda o narovnání“, mezi Jihoměstskou majetkovou
a.s. a naším SVJ, týkající se správy bezpečnostních technologií CCTV, EZS, EPS a
ACS v objektu Křejpského 1512-1513 -1514. Obsahem této Dohody je i finanční
narovnání týkající se provozu těchto bezpečnostních technologií za rok 2013.
2. Proběhl desinsekční zásah v prostorách bytu, kde se vyskytly štěnice.
3. Ve vývěsních skříňkách byl vyvěšen Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB).
4. Na příští schůzi SVJ bude výbor připravovat stanovy SVJ. Návrh bude poskytnut
všem vlastníkům, aby konečné znění mohlo být schváleno na shromáždění vlastníků
SVJ Křejpského 1512-1513-1514.
5. Provozní záležitosti, nabídky, oznámení, faktruy.
Příští schůze výboru: 20.9.2016 v 18 hodin
Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 15/2016 Datum: 23.8.2016

Zápis z jednání výboru 15_2016

Zápis z jednání výboru SVJ č. 15/2016
Datum: 23. 8. 2016
Přítomni: Dalibor Čihák, Josef Brzák, Lenka Karbanová, Jiří Bouček,
Dagmar Nováková
Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny
Program:
1. Paní Alexeeva vznesla dotaz na možnost zkrácení potrubí k topení v kuchyni a
odstranění radiátoru. Toto není možné pro následnou nevyváženost celého systému.
Jediná možnost je výměna radiátoru se stejnými parametry a s adekvátním
připevněním stávajícího měřidla. Konečné řešení před realizací oznámí výboru ke
schválení.
2. Byl nahlášen pravděpodobný výskyt štěnic ve vchodu 1513, v 10. patře: byt č. 29
majitelky pí. Dvořákové. Záležitost bude ověřena s následným potřebnými zákroky.
3. Provozní záležitosti, nabídky, oznámení, faktury.
Příští schůze výboru: 6. 9. 2016 v 18 hodin.
Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 14/2016 Datum: 14.7.2016

Zápis z jednání výboru 14_2016

Zápis z jednání výboru SVJ č. 14/2016
Datum: 14.7. 2016
Přítomni: Dalibor Čihák, Josef Brzák, Lenka Karbanová, Jiří Bouček
Dagmar Nováková
Úkoly z minulých jednání: úkoly byly průběžně plněny
Program:
1. Pan Zbořil z bytu 1514/7 podal Oznámení o stavební úpravě – výměně vstupních
dveří.Bude informovat obyvatele o případné větší hlučnosti.
2. Provozní záležitosti, nabídky, oznámení, faktury.
Příští schůze výboru: 23. 8. 2016 v 18 hodin
Zapsala: Dagmar Nováková