Archiv rubriky: 2020

Zápis z jednání výboru SVJ č. 15/2020 Datum: 13. 10. 2020

Zápis z jednání výboru 15_2020 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 15/2020

Datum: 13. 10. 2020

Přítomni: D. Čihák, D. Nováková, J. Bouček

Omluven: M. Mach

Program:

 1. Výbor obdržel informace od některých majitelů bytů ohledně nefunkčnosti topení. Pokud i Vám některý radiátor netopí, dejte nám prosím vědět, s upřesněním o který radiátor jde a zda netopí vůbec, nebo jen z poloviny, nebo jde o jinou závadu. My vše předáme firmě Profitherm a ta to následně zkontroluje.

 2. Firma Profitherm vyvěsila oznámení náhradních termínů instalace termostatických ventilů a regulačních šroubení. Vlastníkům, kteří neumožnili pracovníkům firmy Profitherm instalaci v řádném termínu bude ještě harmonogram zaslán e-mailem. Pokud by opět v náhradním termínu byt nezpřístupnili, tak bude instalace provedena na jejich náklady.

 3. Faktury, korespondence, nabídky a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 27. 10. v 19 hodin

Zapsal: Jiří Bouček

Zápis z jednání výboru SVJ č. 14/2020 Datum: 29. 9. 2020

Zápis z jednání výboru 14_2020 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 14/2020

Datum: 29. 9. 2020

Přítomni: D. Čihák, D. Nováková, J. Bouček

Omluven: M. Mach

Program:

 1. Výbor projednal obsah následujícího Shromáždění vlastníků. Vzhledem k možnému omezení kvůli koronaviru bude shromáždění a hlasování provedeno korespondenčně. O termínech a způsobu hlasování budete včas informováni.

 2. Vlastníkům, kteří neumožnili pracovníkům firmy Profitherm instalaci termostatických ventilů a regulačních šroubení bude oznámen náhradní termín instalace. Pokud by opět v náhradním termínu byt nezpřístupnili, tak bude instalace provedena na jejich náklady.

 3. Výbor projednal a schválil „Zprávu z výběrového řízení“ na opravu jižních vstupů vypracovanou spol. Korbel Facility. Vítězem výběrového řízení se stala firma GEOPOLIS construction s.r.o.

 4. Výbor odsouhlasil „Žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení a změnu dokončení stavby“ na opravu jižních vstupů vypracovanou spol. Korbel Facility.

 5. Výbor odsouhlasil „Odběrový diagram“ připravený firmou Profitherm na dodávku tepla od spol. Pražská teplárenská. Dodávka tepla byla v důsledku vyregulování otopné soustavy snížena na následující rok o cca 300GJ.

 6. Faktury, korespondence, nabídky a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 13. 10. v 19 hodin

Zapsal: Jiří Bouček

Zápis z jednání výboru SVJ č. 13/2020 Datum: 15. 9. 2020

Zápis z jednání výboru 13_2020 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 13/2020

Datum: 15. 9. 2020

Přítomni: D. Čihák, D. Nováková, M. Mach

za kontrolní komisi: H. Kubátová, L. Karbanová

Omluven: J. Bouček

Program:

 1. Stále pokračuje práce topenářů firmy PROFITHERM v suterénu.

 2. Firma Korbel Facility s.r.o. oznámila dodání nabídek na opravu vstupních portálů. Otevírání nabídek proběhlo dne 14. 9. 2020 za účasti všech tří SVJ. Nejvýhodnější nabídku podala firma Geopolis s.r.o.

 3. Probíhá instalace optických rozvodů společnosti CETIN a práce s tím spojené.

 4. Na vývěsky a vstupní dveře bylo vyvěšeno oznámení firmy Profitherm ohledně termínů výměny termostatických ventilů a regulačních šroubení na radiátorech.

 1. Faktury, korespondence, nabídky a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 29. 9. 2020 v 19 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 12/2020 Datum: 1. 9. 2020

Zápis z jednání výboru 12_2020 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 12/2020

Datum: 1. 9. 2020

Přítomni: D. Čihák, J. Bouček, D.Nováková, M. Mach

Program:

 1. Stále pokračuje, pro různé technické problémy, práce topenářů v suterénu.

 2. Firma Korbel s.r.o.oznámila dodání nabídek na opravu vstupních portálů a pro výběr proběhne společné setkání všech tří SVJ v našem bytovém bloku.

 1. Probíhá instalace optických rozvodů elektronických komunikací a práce s tím spojené.

4. Faktury, korespondence, nabídky a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 15.9. 2020 v 19 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 11/2020 Datum: 18. 8. 2020

Zápis z jednání výboru 11_2020 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 11/2020

Datum: 18. 8. 2020

Přítomni: D. Čihák, J. Bouček, D.Nováková, M. Mach

Program:

 1. Proběhla kontrola patních vodoměrů 1512 – 1514.Byly zjištěny rozdíly odečtu v 1513 a 1512 oproti náměru na vodoměrech v bytech. Firmě Korbel s.r.o. Byla předána žádost o provedení reklamace těchto dvou vodoměrů.

 2. Ve všech našich objektech bude provedena pravidelná elektrorevize.

 3. Ve vývěsných skříňkách byly aktualizovány „Důležité provozní informace“.

 4. Od září budou pravidelné schůze výboru SVJ od 19 hodin.

5. Faktury, korespondence, nabídky a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 1.9. 2020 v 19 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 10/2020 Datum: 30. 6. 2020

Zápis z jednání výboru 10_2020 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 10/2020

 

Datum: 30. 6. 2020

Přítomni: D. Čihák, J. Bouček, D.Nováková, M. Mach

za správní firmu R. Korbel

Program:

 1. V období července a srpna nebudou pravidelné schůze výboru SVJ.

 2. Nájemce nebytových prostor v suterénu žádáme, aby byli přítomni sváření nebo pověřili někoho z rodiny nebo známých.

3. Faktury, korespondence a další provozní záležitosti

Přejeme všem krásné a bezpečné prožití prázdnin i dovolených.

Příští schůze výboru: bude včas oznámeno datum

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 9/2020 Datum: 16. 6. 2020

Zápis z jednání výboru 9_2020 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 09/2020

Datum: 16. 6. 2020

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Dagmar Nováková,

Miroslav Mach

Program:

 1. Byla vyřešena reklamace vodoměru ve vchodu 1512.

 2. Výbor schválil a podepsal smlouvu na údržbu zeleně s firmou Šticha a syn s.r.o.

 1. Byla vrácena faktura za udržování zeleně od firmy Parky a zahrady, neboť v dubnu a květnu 2020 nebylo sečení provedeno.

 1. Žádáme vlastníky a nájemníky, aby si pozorně pročetli oznámení od firmy PROFI THERM CZ, týkající se rekonstrukce otopné soustavy.

5. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 30. 6. 2020 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 8/2020 Datum: 2. 6. 2020

Zápis z jednání výboru 8_2020 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 08/2020

 

Datum: 2. 6. 2020

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Dagmar Nováková,

Miroslav Mach

Program:

 1. Byla podepsána smlouva s firmou Profitherm na vypracování projektové dokumentace pro hydraulické vyvážení otopné soustavy a následné dodávky a montáže.

 2. Výbor zadá poptávku ohledně cenové nabídky na čištění a dezinfekci odvětrávání ve stoupačkách.

 3. Dne 2. 6. 2020 proběhla společná schůze celého bytového bloku ohledně výběrového řízení na opravy jižních vstupů.

4. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 16. 6. 2020 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 7/2020 Datum: 19. 5. 2020

Zápis z jednání výboru 7_2020 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 07/2020

 Datum:              19. 5. 2020

Přítomni:           Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Dagmar Nováková, Miroslav Mach                                                                

Omluveni:    

                                                          

Program:

 1. Dne 19. 5. proběhla s firmou Profitherm prohlídka stávajícího stavu rozvodů ústředního topení pro zpracování projektové dokumentace na vyregulování vytápění.
 2. Výbor obdržel nabídku na dezinsekci a dezinfekci domu ozonem. Pro budoucí využití bude uložena na výboru.
 3. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

 

  

   Příští schůze výboru:  2. 6. 2020 v 17:30 hodin

   Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 5/2020 Datum: 3. 3. 2020

Zápis z jednání výboru 5_2020 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 05/2020

Datum: 3. 3. 2020

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Dagmar Nováková, Miroslav Mach

Omluveni:

Program:

 1. Výbor bere na vědomí rekonstrukci bytu č. 9 ve vchodu 1512 v termínu od 12. března do cca 10. května 2020.

 2. Výbor projednal a schválil bezplatné napojení domu na vysokorychlostní optický internet od firmy CETIN ve spolupráci se společností TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.

 3. Výbor souhlasí s návrhem rozpočtu na opravu prostor v suterénu č.p. 1514 (po výměníku – tzv. úklidová místnost).

4. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 17. 3. 2020 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková