Archiv rubriky: 2020

Zápis z jednání výboru SVJ č. 9/2020 Datum: 16. 6. 2020

Zápis z jednání výboru 9_2020 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 09/2020

Datum: 16. 6. 2020

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Dagmar Nováková,

Miroslav Mach

Program:

 1. Byla vyřešena reklamace vodoměru ve vchodu 1512.

 2. Výbor schválil a podepsal smlouvu na údržbu zeleně s firmou Šticha a syn s.r.o.

 1. Byla vrácena faktura za udržování zeleně od firmy Parky a zahrady, neboť v dubnu a květnu 2020 nebylo sečení provedeno.

 1. Žádáme vlastníky a nájemníky, aby si pozorně pročetli oznámení od firmy PROFI THERM CZ, týkající se rekonstrukce otopné soustavy.

5. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 30. 6. 2020 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 8/2020 Datum: 2. 6. 2020

Zápis z jednání výboru 8_2020 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 08/2020

 

Datum: 2. 6. 2020

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Dagmar Nováková,

Miroslav Mach

Program:

 1. Byla podepsána smlouva s firmou Profitherm na vypracování projektové dokumentace pro hydraulické vyvážení otopné soustavy a následné dodávky a montáže.

 2. Výbor zadá poptávku ohledně cenové nabídky na čištění a dezinfekci odvětrávání ve stoupačkách.

 3. Dne 2. 6. 2020 proběhla společná schůze celého bytového bloku ohledně výběrového řízení na opravy jižních vstupů.

4. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 16. 6. 2020 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 7/2020 Datum: 19. 5. 2020

Zápis z jednání výboru 7_2020 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 07/2020

 Datum:              19. 5. 2020

Přítomni:           Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Dagmar Nováková, Miroslav Mach                                                                

Omluveni:    

                                                          

Program:

 1. Dne 19. 5. proběhla s firmou Profitherm prohlídka stávajícího stavu rozvodů ústředního topení pro zpracování projektové dokumentace na vyregulování vytápění.
 2. Výbor obdržel nabídku na dezinsekci a dezinfekci domu ozonem. Pro budoucí využití bude uložena na výboru.
 3. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

 

  

   Příští schůze výboru:  2. 6. 2020 v 17:30 hodin

   Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 5/2020 Datum: 3. 3. 2020

Zápis z jednání výboru 5_2020 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 05/2020

Datum: 3. 3. 2020

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Dagmar Nováková, Miroslav Mach

Omluveni:

Program:

 1. Výbor bere na vědomí rekonstrukci bytu č. 9 ve vchodu 1512 v termínu od 12. března do cca 10. května 2020.

 2. Výbor projednal a schválil bezplatné napojení domu na vysokorychlostní optický internet od firmy CETIN ve spolupráci se společností TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.

 3. Výbor souhlasí s návrhem rozpočtu na opravu prostor v suterénu č.p. 1514 (po výměníku – tzv. úklidová místnost).

4. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 17. 3. 2020 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 4/2020 Datum: 18. 2. 2020

Zápis z jednání výboru 4_2020 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 04/2020

Datum: 18. 2. 2020

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Dagmar Nováková, Miroslav Mach

Omluveni:

Program:

 1. Výbor obdržel dopis s vyúčtováním zdravotního pojištění od VZP za minulý rok.

 2. Na žádost některých vlastníků a uživatelů bytových jednotek z Křejpského 1512-1514 výbor projednal a schválil odblokování zarážky u dveří na severní straně. Jelikož někteří vlastníci nebo uživatelé bytů neumí za sebou zavírat, dveře byly neustále otevřené, což umožňovalo vstup cizích osob.

 3. Výbor SVJ odsouhlasil cenu za čip ve výši 150 korun za jeden kus.

4. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 3. 3. 2020 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 3/2020 Datum: 4. 2. 2020

Zápis z jednání výboru 3_2020 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 03/2020

Datum: 4. 2. 2020

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Dagmar Nováková, Miroslav Mach

Omluveni:

Program:

 1. Výbor odsouhlasil cenovou nabídku na instalaci větracích mřížek a hydroizolací parapetů na východní straně č.p. 1514. Práce budou provedeny v nejbližší době pomocí horolezecké techniky firmou ARANUS.

 2. Valorizace ceny za pronájem nebytových prostor pro firmy ve výši +2,8% byla výborem odsouhlasena.

3. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 18. 2. 2020 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 2/2020 Datum: 21. 1. 2020

Zápis z jednání výboru 2_2020 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 02/2020

Datum: 21. 1. 2020

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Dagmar Nováková, Miroslav Mach

Omluveni:

Program:

 1. Příprava podkladů pro daně za rok 2019

 2. Výbor řešil výměnu vodoměru v 1513

 3. Do schránek vlastníků bytů byla vhozena „Potvrzení o příjmech z pronájmu nemovitosti“ (pronájem společných částí domu). Vlastníkům s jinou adresou budou potvrzení zaslána elektronicky, nebo poštou.

4. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 4. 2. 2020 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 1/2020 Datum: 7. 1. 2020

Zápis z jednání výboru 1_2020 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 01/2020

Datum: 7. 1. 2020

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Dagmar Nováková, Miroslav Mach

Omluveni:

Program:

 1. Opakovaně byly opraveny dveře v 1513 na jihu. Opět prokluzovala západka.

 2. Výbor kontroloval stav odložených předmětů v chodbách a chodbičkách u sklepů. Znovu upozorňujeme, že vše co nebude do 14. 1. 2020 odklizeno, bude 15. 5. 2020 vyhozeno.

 3. Zástupci výboru spolu s ostatními výbory v celém bloku budou mít 13. 1. 2020 od 18 hodin schůzku ohledně návrhu firem do výběrového řízení k opravě jižních portálů.

4. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 21. 1. 2020 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková