Archiv rubriky: 2017

Zápis z jednání výboru SVJ č. 24/2017 Datum: 12.12.2017

Zápis z jednání výboru 24_2017 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 24/2017

Datum: 12. 12. 2017

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Dagmar Nováková, Miroslav Mach,

za kontrolní komisi Lenka Karbanová, Hana Kubátová

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

 1. Výbor obdržel stížnost na hlučící andulky v domě č.p.1512 v 6.patře.

 2. Byla projednávána smlouva se správní firmou Korbel facility s.r.o.

 3. Byla podepsána smlouva s pojišťovnou Kooperativa.

 4. Další provozní záležitosti, faktury, dopisy, nabídky

Příští schůze výboru: 9. 1. 2018 v 18 hodin

Výbor přeje všem spolubydlícím radostné svátky a šťastný nový rok.

Zápis z jednání výboru SVJ č. 21/2017 Datum: 31.10.2017

Zápis z jednání výboru 21_2017 v PDF otevřete po kliknutí sem

                  Zápis z jednání výboru SVJ č. 21/2017

Datum:                      31. 10. 2017

Přítomni:                  Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Miroslav Mach, Dagmar Nováková, Lenka Karbanová za kontrolní komisi

Úkoly z minulých jednání:  úkoly byly splněny

Program:

 

 1.  Předseda SVJ se sejde se zástupci Jihoměstské majetkové k otázkám ukončení mandátní smlouvy na správce domu.
 1. S Veronikou Hrindovou, která zabezpečuje úklid našeho SVJ, bude podepsán protokol o převzetí akumulátorového vysavače na čištění žlábků dveří ve vstupech do výtahů.
 1. Lenka Karbanová předala protokolem veškeré účetní doklady včetně pokladny  Miroslavu Machovi.

 

       Příští schůze výboru: 14. 11. 2017 v 18 hodin     

            Zapsala:       Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 20/2017 Datum: 17.10.2017

Zápis z jednání výboru 20_2017 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 20/2017

Datum:                      17. 10. 2017

Přítomni:                  Dalibor Čihák, Josef Brzák, Jiří Bouček, Dagmar Nováková, Miroslav Mach             

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program: 

 1. Byla podepsána plná moc pro projektanta PLAN PLUS s.r.o. k zastupování při výkonu inženýrských činností pro stavbu „Oprava vstupů bytových domů Křejpského 1504 – 1514.
 2. SVJ celého bloku 1504 – 1514 se dohodla na výroční společné schůzi, která se bude konat v pátek 8. 12. 2017 od 19 hodin v kanceláři SVJ Křejpského č. p. 1508 – 1511.
 3. Oprava dveří jižních vchodů našeho SVJ proběhne v nejbližších dnech.

 

      Příští schůze výboru:    31. 10. 2017 v 18 hodin     

            Zapsala:       Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 19/2017 Datum: 3.10.2017

Zápis z jednání výboru 19_2017 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 19/2017

 

Datum:                    3. 10. 2017

Přítomni:                Dalibor Čihák, Lenka Karbanová, Jiří Bouček,

                                Dagmar Nováková, Josef Brzák, Miroslav Mach        

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

 

 1. Zápis ze shromáždění SVJ bude po získání všech podkladů umístěn na webové stránky SVJ. Vlastníci, kteří nemají přístup k internetu si mohou zápis prostudovat v době běžného úterního zasedání výboru.
 2. Výbor SVJ připravil výpovědi se správní firmou Jihoměstská majetková a.s. a s firmou Griffin a.s., která zajišťuje ostrahu. Předseda SVJ zajistil jejich podepsání. Byla připravena plná moc pro novou správní firmu Korbel facility s.r.o., nutná k realizaci mandátní smlouvy. Po dohodě s JMM dojde k předání celé účetní agendy.
 3. Karbanová předá podklady k účetnictví M. Machovi.
 4. Vzhledem k zanášení štěrbin před vstupem do výtahu bude prověřeno využití akumulátorového ručního vysavače pro jejich čistění, aby bylo zajištěno plynulé otevírání dveří. Dagmar Nováková to projedná s paní Hrindovou, a po odzkoušení bude případně vysavač zakoupen.

 

            Příští schůze výboru: 17. 10. 2017 v 18 hodin     

            Zapsala:  Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 18/2017 Datum: 19.9.2017

Zápis z jednání výboru 18_2017 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 18/2017

Datum: 19. 9. 2017

Přítomni: Dalibor Čihák, Lenka Karbanová, Jiří Bouček, Dagmar Nováková ,

Hana Kubátová

Omluven: Josef Brzák

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

 1. Zápis ze shromáždění SVJ bude po získání všech podkladů umístěn na webové stránky.

 2. Výbor SVJ objednal opravu vstupních dveří na jižní straně.

 3. Výbor SVJ připravuje výpovědi se správní firmou Jihoměstská majetková a.s.

a s firmou Griffin a.s., která zajišťuje ostrahu.

Příští schůze výboru: 3. 10. 2017 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 17/2017 Datum: 5.9.2017

Zápis z jednání výboru 17_2017 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 17/2017

Datum: 5. 9. 2017

Přítomni: Dalibor Čihák, Josef Brzák, Lenka Karbanová, Jiří Bouček,

Dagmar Nováková

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

 1. Výbor SVJ souhlasí s přestavbou bytového jádra u paní Stanislavy Kazdové

(Křejpského 1513, 11. patro, byt č. 32) a žádá dodat podrobnější technické údaje.

 1. Doladění průběhu zasedání shromáždění Společenství vlastníků Křejpského

1512-1513-1514.

Příští schůze výboru: 19. 9. 2019 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 16/2017 Datum: 15.8.2017

Zápis z jednání výboru 16_2017 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 16/2017

Datum: 15. 8. 2017

Přítomni: Dalibor Čihák, Josef Brzák, Jiří Bouček, Dagmar Nováková

Omluvena: Lenka Karbanová

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

 1. Dne 16. 8. 2017 byly do schránek členů SVJ vhozeny Pozvánky na zasedání shromáždění Společenství vlastníků jednotek Křejpského 1512-1513-1514, které se bude konat 6. 9. 2017. Vzhledem k tomu, že výboru končí pětileté funkční období a bude tedy schvalován nový výbor včetně kontrolní komise a bude také předložen plán oprav na další pětileté období, chtěli bychom všechny vlastníky bytových jednotek požádat, aby se tohoto shromáždění zúčastnili. Pokud se z vážných důvodů nemůžete zasedání zúčastnit, lze využít plné moci, která je na zadní straně pozvánky.

 2. Další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 5. 9. 2017 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 15/2017 Datum: 25.7.2017

Zápis z jednání výboru 15_2017 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 15/2017

Datum: 25. 7. 2017

Přítomni: Dalibor Čihák, Josef Brzák, Lenka Karbanová, Jiří Bouček

Dagmar Nováková

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

1. Příprava na zasedání shromáždění Společenství vlastníků jednotek

Křejpského 1512 – 1513 – 1514, které se bude konat 6.9.2017.

2. Faktury, nabídky, provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 1. 8. 2017 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 14/2017 Datum: 11.7.2017

Zápis z jednání výboru 14_2017 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 14/2017

Datum: 11.7. 2017

Přítomni: Dalibor Čihák, Josef Brzák, Dagmar Nováková,

Omluveni: Lenka Karbanová, Jiří Bouček

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

1. Výbor předběžně projednal připravené body programu zasedání shromáždění

Společenství vlastníků jednotek Křejpského 1512-1513-1514.Všichni členové výboru

připraví podklady pro příspěvky, které budou prezentovat a předloží je na jednání výboru

dne 25.7.2017.

2. Faktury, nabídky, další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 25.7. 2017 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 13/2017 Datum: 20.6.2017

Zápis z jednání výboru 13_2017 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 13/2017

Datum: 20.6.2017

Přítomni: Dalibor Čihák, Josef Brzák, Dagmar Nováková

Omluveni: Lenka Karbanová, Jiří Bouček

Úkoly z minulých jednání: byly splněny

Program:

1. Dne 13. 6. 2017 proběhla společná schůzka zástupců SVJ 1, 2, 3 s cílem vzájemné

informovanosti o různých záležitostech, ze které byl pořízen zápis o jednání.

2. Byla přidělána mříž před dveře kolárny č.2, kde budou smontovány a připraveny další

stojany na kola. Všichni majitelé kol obdrží nové klíče.

3. Výbor SVJ projednal návrh znění pozvánky na zasedání Společenství vlastníků jednotek

Křejpského 1512-1513-1514.

4. Další provozní záležitosti, faktury, nabídky.

Příští schůze výboru: 11.7. 2017 v 18 hodin

Zapsala:Dagmar Nováková