Zápis z jednání výboru SVJ č. 07/2016 Datum: 29.3. 2016

Zápis z jednání výboru 07_2016

Zápis z jednání výboru SVJ č. 07/2016
Datum: 29.3. 2016
Přítomni: Dalibor Čihák, Josef Brzák, Lenka Karbanová
Omluveni : Jiří Bouček, Dagmar Nováková
Úkoly z minulých jednání: úkoly průběžně plněny
Program:
Výbor SVJ projednal tyto body :
1. Předseda a místopředseda podepsali daňové přiznání za rok 2015, následně podáno na Fú Praha Jižní Město
2. J.Brzák informoval o jednání ohledně kamerového systému, které proběhlo s ostatními SVJ. Naše SVJ dostalo přiděleno 16 čidel.
3. Odsouhlaseno vyúčtování TUV, SV a tepla za rok 2015, které předložila JMM
4. Běžný provoz, pošta, nabídky, faktury.
Příští schůze výboru: 12.4.2016 v 18 hodin
Zapsala: Lenka Karbanová

Napsat komentář