Zápis z jednání výboru SVJ č. 16/2017 Datum: 15.8.2017

Zápis z jednání výboru 16_2017 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 16/2017

Datum: 15. 8. 2017

Přítomni: Dalibor Čihák, Josef Brzák, Jiří Bouček, Dagmar Nováková

Omluvena: Lenka Karbanová

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

  1. Dne 16. 8. 2017 byly do schránek členů SVJ vhozeny Pozvánky na zasedání shromáždění Společenství vlastníků jednotek Křejpského 1512-1513-1514, které se bude konat 6. 9. 2017. Vzhledem k tomu, že výboru končí pětileté funkční období a bude tedy schvalován nový výbor včetně kontrolní komise a bude také předložen plán oprav na další pětileté období, chtěli bychom všechny vlastníky bytových jednotek požádat, aby se tohoto shromáždění zúčastnili. Pokud se z vážných důvodů nemůžete zasedání zúčastnit, lze využít plné moci, která je na zadní straně pozvánky.

  2. Další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 5. 9. 2017 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Napsat komentář