Zápis z jednání výboru SVJ č. 20/2017 Datum: 17.10.2017

Zápis z jednání výboru 20_2017 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 20/2017

Datum:                      17. 10. 2017

Přítomni:                  Dalibor Čihák, Josef Brzák, Jiří Bouček, Dagmar Nováková, Miroslav Mach             

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program: 

  1. Byla podepsána plná moc pro projektanta PLAN PLUS s.r.o. k zastupování při výkonu inženýrských činností pro stavbu „Oprava vstupů bytových domů Křejpského 1504 – 1514.
  2. SVJ celého bloku 1504 – 1514 se dohodla na výroční společné schůzi, která se bude konat v pátek 8. 12. 2017 od 19 hodin v kanceláři SVJ Křejpského č. p. 1508 – 1511.
  3. Oprava dveří jižních vchodů našeho SVJ proběhne v nejbližších dnech.

 

      Příští schůze výboru:    31. 10. 2017 v 18 hodin     

            Zapsala:       Dagmar Nováková

Napsat komentář