Zápis z jednání výboru SVJ č. 5/2018 Datum: 13.3.2018

Zápis z jednání výboru 5_2018 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 05/2018

Datum: 13.3. 2018

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Miroslav Mach, Dagmar Nováková

Úkoly z minulých jednání:  úkoly byly splněny

Program:

  1. Projednání a schválení : Smlouva na zajištění zimní údržby komunikací pro pěší.
  2. Proběhla revize plynu. Správní firma SVJ bude urgovat u MČ Praha 11 předání klíče k prostorům plynových uzávěrů a stoupačkám ve sklepních nebytových prostorách.
  3. Byla odstraněna havárie vody na stoupačkách ve vchodu 1514.
  4. Firmu KONE vyzval výbor, aby vypracovala nabídku na modernizaci displejů u výtahů ve všech patrech našeho SVJ. Nabídka byla projednána a schválena.
  5. Proběhlo jednání s opozdilými plátci poplatku za bytové i nebytové prostory.
  6. Korespondence, nabídky, faktury.

      Příští schůze výboru: 27.3.2018 v 18 hodin     

Napsat komentář