Zápis z jednání výboru SVJ č. 6/2019 Datum: 19.3.2019

Zápis z jednání výboru 6_2019 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 06/2019

Datum: 19. 3. 2019

Přítomni: D.Čihák, J.Bouček, M.Mach, D. Nováková a zástupce správní firmy

J. Voborník

Omluveni:

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

  1. Správní firma Korbel facility zajistí pročištění kanalizace v objektu 1514 (místnost s bojlerem).

  2. Správní firma Korbel facility zajistí deratizaci celého suterénu SVJ.

  3. Vyúčtování služeb za rok 2018 bude vhozeno do všech poštovních schránek v předepsaném termínu. V případě nedostupnosti schránek v důsledku stavebních úprav, bude oznámeno vývěskou na vchodech kde vám bude předáno.

  4. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

 

Příští schůze výboru: 2.4. 2019 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Napsat komentář