Zápis z jednání výboru SVJ č. 19/2019 Datum: 19. 11. 2019

Zápis z jednání výboru 19_2019 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 19/2019

Datum: 19. 11. 2019

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Dagmar Nováková, Miroslav Mach, kontrolní komise, zástupce správní firmy

Omluveni:

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

  1. Příprava na shromáždění vlastníků bytových jednotek.

2. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 3. 12. 2019 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Napsat komentář