Zápis z jednání výboru SVJ č. 20/2019 Datum: 3. 12. 2019

Zápis z jednání výboru 20_2019 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 20/2019

 

Datum: 3. 12. 2019

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Dagmar Nováková, Miroslav Mach

Omluveni:

Úkoly z minulých jednání: byly splněny

Program:

  1. Kromě vhození oznámení do schránek o časech instalace nových vodoměrů a RTN, byla informace vyvěšena i ve společných prostorách.

  2. Byly předány poslední klíče od schránky novým nájemcům MČ.

3. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 17. 12. 2019 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Napsat komentář