Zápis z jednání výboru SVJ č. 21/2016 Datum: 8.11.2016

Zápis z jednání výboru 21_2016 v pdf otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 21/2016
Datum: 8.11. 2016
Přítomni: Dalibor Čihák, Josef Brzák, Jiří Bouček, Dagmar Nováková
Omluvena: Lenka Karbanová
Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny
Program:
1. Kontrola Zprávy o pátém zasedání shromáždění Společenství vlastníků jednotek Křejpského 1512-1513-1514, ze dne 26.10.2016. Zpráva bude zaslána vlastníkům na jejich e-mailové adresy a k nahlédnutí v čase jednání v kanceláři výboru SVJ.
2. V našich vchodech proběhne povinná periodická revize elektro.
3. Provozní záležitosti, nabídky, oznámení, faktury.
Příští schůze výboru: 22.11.2016 v 18 hodin
Zapsala: Dagmar Nováková

Napsat komentář