Zápis z jednání výboru SVJ č. 22/2016 Datum: 22.11.2016

Zápis z jednání výboru 22_2016 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 22/2016
Datum: 22.11.2016
Přítomni: Dalibor Čihák, Josef Brzák, Lenka Karbanová, Jiří Bouček,
Dagmar Nováková
Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny
Program:
1. Dne 21.11. 2016 proběhla porada všech tří SVJ našeho domovního bytového bloku.
Projednáván byl plánovaný kamerový systém a přestavba vstupů z jižní strany.
2. Žádáme všechny opozdilce a dlužníky, aby včas platili za své bytové i nebytové
prostory. Někteří jsou opožděni i o tři měsíce. Chápeme, že se někdo může dostat do
nepříznivé životní situace, ale je důležité obrátit se na výbor SVJ a najít přijatelné řešení,
jako je možnost splátek. Samozřejmě pak se k základní dlužné částce přidává penále.
Paní Lenka Karbanová, která má finanční záležitosti ve své kompetenci, vám laskavě
nabízí možnost dlužné částky zaplatit po dohodě i hotově do pokladny na schůzi SVJ
v úterý 6.12. 2016 a upozorňuje, že poslední termín splatnosti, např. elektronicky, je
31.12. 2016. Poté budeme v případě bytových dluhů, nucení přistoupit k podání žaloby
k soudu nebo k vypovězení nájemní smlouvy k nebytovým prostorám.
3. Provozní záležitosti, faktury, nabídky, oznámení.
Příští schůze výboru: 6.12..2016 v 18 hodin
Zapsala: Dagmar Nováková

 

Napsat komentář