Zápis z jednání výboru SVJ č. 9/2018 Datum: 15.5.2018

Zápis z jednání výboru 9_2018 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 09/2018

Datum: 15. 5. 2018

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Miroslav Mach, Dagmar Nováková

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

  1. Rostislav Korbel připravuje podklady pro naplnění podmínek GDPR.
  2. Výbor SVJ předal společnosti JM-Net z.s. podepsanou smlouvu o pronájmu prostoru k umístění jejich technologie.
  1. Výbor nechal odstranit ze zeleně před domy buxusy napadené zavíječem zimostrázem, který se nedá biologickými prostředky zničit.

4. Nabídky, korespondence, faktury.

Příští schůze výboru: 29. 5. 2018 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Napsat komentář