Zápis z jednání výboru SVJ č. 10/2018 Datum: 29.5.2018

Zápis z jednání výboru 10_2018 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 10/2016

Datum: 29.5.2018

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Miroslav Mach, Dagmar Nováková

za správní firmu Rostislav Korbel, Jan Bulíř

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

1. Výbor schválil dodatek č.1 k „Příkazní smlouvě“ se správní firmou, týkající se zpracování osobních údajů de GDPR.

2. Každý vlastník obdrží do schránky „Poučení subjektu údajů – informace dle čl.13GDPR“.

3. Výbor byl seznámen s „Metodickým pokynem“ ohledně zpracování osobních údajů dle GDPR.

4. Výbor zajišťuje vlastními silami kropení keřů a zelených ploch na obou stranách domu.

5. V suterénu byly instalovány nové dveře do sklepních kójí. Dveře, prosíme, nezavírejte, jsou samozamykací.

6. Korespondence, nabídky, další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 12. 6. v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Napsat komentář