Zápis z jednání výboru SVJ č. 21/2018 Datum: 20.11.2018

Zápis z jednání výboru 21_2018 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 21/2018

Datum: 20. 11. 2018

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Miroslav Mach, Dagmar Nováková

kontrolní komise Lenka Karbanová, Hana Kubátová

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

  1. V suterénu č.p. 1512 ,1513 a 1514 je v provozu otevírání dveří do sklepů pomocí čipu.

  2. Příprava na shromáždění SVJ.

  3. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 5. 12. 2018 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Napsat komentář