Zápis z jednání výboru SVJ č. 20/2018 Datum: 6.11.2018

Zápis z jednání výboru 20_2018 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 20/2018

Datum: 6.11.2018

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Miroslav Mach, Dagmar Nováková

kontrolní komise Lenka Karbanová, Hana Kubátová

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

  1. V suterénu č.p. 1512 a 1513 bylo zprovozněno otevírání dveří do sklepů pomocí čipu. Otevírání ostatních dveří do sklepů v č.p. 1514 bude zprovozněno v nejbližší době.

  2. Kontrolní komise se zabývala účetnictvím za rok 2017 a 2018.

  3. Všem vlastníků bytových jednotek byla do schránek vložena v předepsané lhůtě pozvánka na shromáždění vlastníků.

  4. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 20.11. 2018 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Napsat komentář