Zápis z jednání výboru SVJ č. 22/2018 Datum: 18.12.2018

Zápis z jednání výboru 22_2018 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 22/2018

Datum: 18. 12. 2018

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Miroslav Mach, Dagmar Nováková

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

1. Výbor prostuduje do příští schůze smlouvu o dílo č. 181129 s BML STAVBA s.r.o. Každý člen výboru si připraví připomínky, na základě prostudování těchto smluv.

2. Nabídky, smlouvy, korespondence.

Přejeme všem obyvatelům

klidné a spokojené svátky vánoční

a šťastný rok 2019

Příští schůze výboru: 8. 1. 2019 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Napsat komentář