Zápis z jednání výboru SVJ č. 1/2019 Datum: 8.1.2019

Zápis z jednání výboru 1_2019 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 01/2019

Datum: 8.1.2019

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Miroslav Mach, Dagmar Nováková

kontrolní komise Lenka Karbanová

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

  1. Výbor připraví připomínky ke smlouvě o dílo s BML STAVBA spol.s.r.o. – oprava společných prostor v přízemí a vstupních vestibulech Křejpského 1512-1513-1514.

  1. Bude udělán druhý klíč ke strojovně v Křejpského 1512 pro potřebu osob oprávněných ke vstupu.

  1. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 22.1. 2019 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Napsat komentář