Zápis z jednání výboru SVJ č. 4/2019 Datum: 19.2.2019

Zápis z jednání výboru 4_2019 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 04/2019

Datum: 19.2.2019

Přítomni: D.Čihák,D. Nováková, za správní firmu J.Voborník

Omluveni: J.Bouček, M.Mach

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

  1. Zaplacena faktura za opravu elektro ve strojovně výtahu v 1512.

  2. Předání klíčů od nebytového prostoru 576 (evidenční) č.p. 1513

  3. Proběhlo čištění dešťové kanalizace v 1512 a 1513 včetně kamerové zkoušky. Kamerový záznam bude dodán s fakturací.

  1. Byly zahájeny stavební práce na opravách vnitřních vestibulů.

  2. Bylo osobně jednáno o změně majitelů v 1513 a 1514.

  3. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti: výbor se sejde na mimořádné poradě týkající se oprav vestibulů.

Příští schůze výboru: 5.3. 2019 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Napsat komentář