Zápis z jednání výboru SVJ č. 17/2019 Datum: 22. 10. 2019

Zápis z jednání výboru 17_2019 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 17/2019

Datum: 22. 10. 2019

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Dagmar Nováková,Miroslav Mach

Omluveni:

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

  1. Dne 22. 10. 2019 došlo v celém bloku 1504 – 1514 k výpadku čipového systému otevírání dveří. Závada byla opravena a po dohodě s ostatními SVJ uvažujeme o zakoupení náhradní základní desky k ovládání systému.

  2. Výborem byla schválena instalace nových trnů proti usedání holubů na parapety ve sklepích v 5 a 9 patře, včetně očištění parapetů.

  3. Bylo provedeno čištění kanalizace ležící pod celým blokem z důvodu havárie mezi vchody 1511 a 1512.

  4. Dne 21. 10. proběhlo jednání zástupců všech tří SVJ (1504 – 1514), týkající se zadání podmínek pro výběrové řízení na zhotovitele stavební zakázky „oprava jižních vstupů“.

5. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 5. 11. 2019 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Napsat komentář