Zápis z jednání výboru SVJ č. 16/2019 Datum: 8. 10. 2019

Zápis z jednání výboru 16_2019 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 16/2019

Datum: 8. 10. 2019

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Dagmar Nováková,Miroslav Mach

za kontrolní komisi Lenka Karbanová

za správní firmu Rostislav Korbel

Omluveni:

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

  1. Dne 20.11. 2019 bude shromáždění vlastníků bytových jednotek. Pozvánka s pokyny k účasti bude v předepsaném termínu vhozena do poštovních schránek.

  1. Ve dnech 9.- 13. prosince bude probíhat výměna vodoměrů.

  2. Připravují se pravidla k osazování rolet a žaluzií do oken a balkonových dveří.

  3. Připravuje se plán oprav pro další období.

  4. Výbor odsouhlasil pořízení držáků na letáky.

 6. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 22.10. 2019 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Napsat komentář