Zápis z jednání výboru SVJ č. 1/2020 Datum: 7. 1. 2020

Zápis z jednání výboru 1_2020 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 01/2020

Datum: 7. 1. 2020

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Dagmar Nováková, Miroslav Mach

Omluveni:

Program:

  1. Opakovaně byly opraveny dveře v 1513 na jihu. Opět prokluzovala západka.

  2. Výbor kontroloval stav odložených předmětů v chodbách a chodbičkách u sklepů. Znovu upozorňujeme, že vše co nebude do 14. 1. 2020 odklizeno, bude 15. 5. 2020 vyhozeno.

  3. Zástupci výboru spolu s ostatními výbory v celém bloku budou mít 13. 1. 2020 od 18 hodin schůzku ohledně návrhu firem do výběrového řízení k opravě jižních portálů.

4. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 21. 1. 2020 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Napsat komentář