Zápis z jednání výboru SVJ č. 2/2020 Datum: 21. 1. 2020

Zápis z jednání výboru 2_2020 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 02/2020

Datum: 21. 1. 2020

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Dagmar Nováková, Miroslav Mach

Omluveni:

Program:

  1. Příprava podkladů pro daně za rok 2019

  2. Výbor řešil výměnu vodoměru v 1513

  3. Do schránek vlastníků bytů byla vhozena „Potvrzení o příjmech z pronájmu nemovitosti“ (pronájem společných částí domu). Vlastníkům s jinou adresou budou potvrzení zaslána elektronicky, nebo poštou.

4. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 4. 2. 2020 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Napsat komentář