Zápis z jednání výboru SVJ č. 3/2020 Datum: 4. 2. 2020

Zápis z jednání výboru 3_2020 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 03/2020

Datum: 4. 2. 2020

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Dagmar Nováková, Miroslav Mach

Omluveni:

Program:

  1. Výbor odsouhlasil cenovou nabídku na instalaci větracích mřížek a hydroizolací parapetů na východní straně č.p. 1514. Práce budou provedeny v nejbližší době pomocí horolezecké techniky firmou ARANUS.

  2. Valorizace ceny za pronájem nebytových prostor pro firmy ve výši +2,8% byla výborem odsouhlasena.

3. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 18. 2. 2020 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Napsat komentář