Zápis z jednání výboru SVJ č. 4/2020 Datum: 18. 2. 2020

Zápis z jednání výboru 4_2020 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 04/2020

Datum: 18. 2. 2020

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Dagmar Nováková, Miroslav Mach

Omluveni:

Program:

  1. Výbor obdržel dopis s vyúčtováním zdravotního pojištění od VZP za minulý rok.

  2. Na žádost některých vlastníků a uživatelů bytových jednotek z Křejpského 1512-1514 výbor projednal a schválil odblokování zarážky u dveří na severní straně. Jelikož někteří vlastníci nebo uživatelé bytů neumí za sebou zavírat, dveře byly neustále otevřené, což umožňovalo vstup cizích osob.

  3. Výbor SVJ odsouhlasil cenu za čip ve výši 150 korun za jeden kus.

4. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 3. 3. 2020 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Napsat komentář