Zápis z jednání výboru SVJ č. 10/2019 Datum: 28. 5. 2019

Zápis z jednání výboru 10_2019 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 10/2019

Datum: 28.5. 2019

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Dagmar Nováková

Omluveni: Miroslav Mach

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

 1. Výboru byla oznámena stížnosti na nadměrný hluk televize z bytu 29 v č.p. 1513 přes den až do nočních hodin.

 2. Byla odsouhlasena žádost o přidělení volné poštovní schránky pro nebytový prostor (krejčovství) v č.p. 1514.

 3. Výbor odsouhlasil zakoupení samolepek na poštovní schránky s textem NEVHAZUJTE REKLAMNÍ LETÁKY a nalepí je všem, kteří projevili zájem.

 4. Výbor jednal s firmou PROFI THERM CZ o výměně RTN a vodoměrů s radiovým odečtem a o vyregulování otopné soustavy. Ceny a ostatní podrobnosti budou předloženy na podzimním shromáždění SVJ.

 5. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 11. 6. 2019 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 9/2019 Datum: 14. 5. 2019

Zápis z jednání výboru 9_2019 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 09/2019

Datum: 14. 5. 2010

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Miroslav Mach, Dagmar Nováková

kontrolní komise Lenka Karbanová Ciprová, Hana Kubátová

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

 1. Kontrolní komise se bude 2.6.2019 zabývat účetnictvím za rok 2018 a 2019

 2. Dokončují se práce na nových poštovních schránkách a vývěsných skříňkách.

 3. Dohodnut způsob předání klíčů od nových schránek. Vše bude zřetelně vyvěšeno na viditelných místech domu.

 4. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 28. 5. v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 8/2019 Datum: 16. 4. 2019

Zápis z jednání výboru 8_2019 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 08/2019

Datum: 16. 4. 2019

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Miroslav Mach, Dagmar Nováková

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

 1. Výbor obdržel kompletní stavební povolení k opravě vstupů 1504 – 1514. Stavba povolena 19. 3. 2019.

 2. 5. 4. došlo ke schůzce s majitelkou zahradnické firmy která bude pečovat o zeleň okolo domů a byla podepsána smlouva.

 3. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 14. 5. 2018 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Zápis z jednání výboru SVJ č. 7/2019 Datum: 2. 4. 2019

Zápis z jednání výboru 7_2019 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. O7/2019

Datum: 2.4.2019

Přítomni: Dalibor Čihák, Dagmar Nováková, Miroslav Mach

Omluveni: Jiří Bouček

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

 1. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 16.4.2019 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková