Zápis z jednání výboru SVJ č. 9/2019 Datum: 14. 5. 2019

Zápis z jednání výboru 9_2019 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 09/2019

Datum: 14. 5. 2010

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Miroslav Mach, Dagmar Nováková

kontrolní komise Lenka Karbanová Ciprová, Hana Kubátová

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

  1. Kontrolní komise se bude 2.6.2019 zabývat účetnictvím za rok 2018 a 2019

  2. Dokončují se práce na nových poštovních schránkách a vývěsných skříňkách.

  3. Dohodnut způsob předání klíčů od nových schránek. Vše bude zřetelně vyvěšeno na viditelných místech domu.

  4. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 28. 5. v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Napsat komentář