Zápis z jednání výboru SVJ č. 10/2019 Datum: 28. 5. 2019

Zápis z jednání výboru 10_2019 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 10/2019

Datum: 28.5. 2019

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Dagmar Nováková

Omluveni: Miroslav Mach

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

  1. Výboru byla oznámena stížnosti na nadměrný hluk televize z bytu 29 v č.p. 1513 přes den až do nočních hodin.

  2. Byla odsouhlasena žádost o přidělení volné poštovní schránky pro nebytový prostor (krejčovství) v č.p. 1514.

  3. Výbor odsouhlasil zakoupení samolepek na poštovní schránky s textem NEVHAZUJTE REKLAMNÍ LETÁKY a nalepí je všem, kteří projevili zájem.

  4. Výbor jednal s firmou PROFI THERM CZ o výměně RTN a vodoměrů s radiovým odečtem a o vyregulování otopné soustavy. Ceny a ostatní podrobnosti budou předloženy na podzimním shromáždění SVJ.

  5. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 11. 6. 2019 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Napsat komentář