Zápis z jednání výboru SVJ č. 11/2018 Datum: 12.6.2018

Zápis z jednání výboru 11_2018 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 11/2016

Datum: 12. 6. 2018

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Miroslav Mach

Omluveni: Dagmar Nováková

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

  1. Byla projednána a odsouhlasena smlouva o zpracování a ochraně osobních údajů (GDPR) s firmou Profi THERM CZ.

  1. U obou koláren byly vyměněny zámky. Nové klíče si po telefonické domluvě můžete vyzvednout u Dagmar Novákové tel. 603 735 377

  1. Korespondence, nabídky, další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 26. 6. v 18 hodin

Zapsal: Dalibor Čihák

Napsat komentář