Zápis z jednání výboru SVJ č. 12/2018 Datum: 26.6.2018

Zápis z jednání výboru 12_2018 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 12/2018

Datum: 26. 6. 2018

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Miroslav Mach, Dagmar Nováková

za správní firmu: Jan Voborník

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

1. Pokračuje přebírání nových klíčů ke kolárnám a vracení klíčů starých. Prosíme majitele kol s přiděleným stáním, aby s výměnou neotáleli.

2. Příští schůze výboru bude po běžné schůzi v 18.00 od 19.00 spojena s kontrolou dokladů předaných JMM.

3. Nabídky, korespondence, faktury.

Příští schůze výboru: 10. 7. 2018 v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Napsat komentář