Zápis z jednání výboru SVJ č. 13/2018 Datum: 10.7.2018

Zápis z jednání výboru 13_2018 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 13 /2016

Datum: 10.7.2018

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Miroslav Mach, Dagmar Nováková,

za správní firmu Rostislav Korbel

Kontrolní komise: Lenka Karbanová a Hana Kubátová

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

  1. Výbor spolupracoval spolu se správní firmou při instalaci optického kabelu společnosti T- Mobile s.r.o. Tato technologie má zlepšit služby operátora.

  2. Ve sklepních prostorech byla provedena kontrola a případná výměna osvětlení. Dále bude probíhat kontrola osvětlení na chodbách.

  3. Od správní firmy jsme obdrželi dokument „Informace o hospodaření SVJ Křejpského 1512-1513-1514 k 31.5. 2018“.

  4. Kontrolní komise provedla kontrolu dokladů a povinností SVJ. Výsledky kontroly budou předneseny na listopadovém shromáždění vlastníků bytových jednotek.

  5. Korespondence, nabídky, další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 7. 8. v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Napsat komentář