Zápis z jednání výboru SVJ č. 14/2018 Datum: 7.8.2018

Zápis z jednání výboru 14_2018 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 14/2016

Datum: 7.8.2018

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Miroslav Mach, Dagmar Nováková

zástupce správní firmy pan Voborník

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

  1. Výbor schválil faktury firmy KONE pro Křejpského 1512 – 1513 za výměnu displejů u výtahů a pro Křejpského 1514 za nainstalování optoclony.

  1. Podle předepsaných norem proběhla revize nouzového osvětlení.

3. Korespondence, nabídky, další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 28. 8. 2018. v 18 hodin

Zapsala: Dagmar Nováková

Napsat komentář