Zápis z jednání výboru SVJ č. 16/2018 Datum: 11.9.2018

Zápis z jednání výboru 16_2018 v PDF otevřete po kliknutí sem

Zápis z jednání výboru SVJ č. 16/2018

Datum: 11.9.2018

Přítomni: Dalibor Čihák, Jiří Bouček, Miroslav Mach, Dagmar Nováková

Úkoly z minulých jednání: úkoly byly splněny

Program:

  1. Probíhá kontrola a seřízení osvětlení ve všech společných prostorách.

  2. Datum letošního shromáždění vlastníků SVJ bylo stanoveno na 21. listopadu 2018. Všechny potřebné údaje obdrží vlastníci v zákonem stanovené lhůtě.

  3. Korespondence, nabídky, faktury a další provozní záležitosti.

Příští schůze výboru: 25. 9. 2018 v 19 hodin !!!

Zapsala: Dagmar Nováková

Napsat komentář